WIZARD


WITCHER WIZARD WANBLI - tak mi říkají přátelé.

Witcher proto, že když jsem od mala něco řekl, stalo se to. Síla slova, kterou používáme je mocnější než si běžně uvědomujeme.

Wizard Crossroads - "čaroděj křižovatek", to proto, že umím proměňovat nepochopitelné v pochopitelné – a to je atributem čaroděje. A já potkávám lidi především, když se dostanou na jednu ze svých životních křižovatek. A aby se ten okamžik rozhodnutí mohl uskutečnit, na to mnohdy nezbývá energie. Já ji jako čaroděj umím najít. Ve vás. Vaši vlastní. Čaroděj energii nevlastní. Je živ jejím uvědoměním a tím i svou proměnou. A ta má vždy dvě stránky. Jedna se pokouší dostávat se do vlastní hloubky za poznáním LÁSKY, kde nachází smysl života i s jeho stíny. Druhá je pak bojovníkem MOCI, který když uvěří ve vlastní lásku, musí jen dávat pozor na to, aby jej nepřemohla pýcha. A stejně jako neexistuje bílá a černá magie, neexistuje správná ani špatná cesta. Existuje jenom cesta.

Wanbli proto, že to v nářečí Sioux Oglala znamená orel a je to mé indiánské jméno. Celé zní Wanbli Wačípí - "ten, který tančí s orly". Asi proto, že správný čaroděj s lidmi nikdy hloupě nemanipuluje, ale umí v pravý čas překvapit svým originálním nápadem. Řešením. A to znamená vyletět vysoko nad svou obvyklou úroveň vnímání.

Všichni se stále rozhodujeme o tom, jak dál. A jsme vlastně skoro stále na křižovatce života. Pak je pro nás důležité mít silnou sadu morálních standardu, které jsou důležité v tom, jak jednat s ostatními a jak chcete, aby bylo zacházeno s Vámi. Moje hodnoty o mě říkají, že:

► Přijímám odpovědnost za své činy a jsem rád, když ostatní dělají to stejné.
► K ostatním jsem ohleduplný a ochranářský. Aspoň na počátku. Šanci má každý.
► Rád se ujišťuji, že mnou sdělované informace jsou jasně pochopené a vyjádřené.
► Myslím nápaditě a využívám své kreativity k tomu, produkovat nové nápady.
► Chci být efektivní ve své práci a co nejlépe využívám svůj čas.
► Vynakládám vědomé úsilí na to, abych vyslechl a zvážil názory ostatních.
► Klíčové faktory pro můj život a další spolupráci se mnou jsou důvěra a spolehlivost.
► Vidím příležitosti a možnosti tam, kde je druzí nevidí a mám energii pro kroky potřebné k tomu, se tam dostat.
► Hledám rovnováhu tím, že usiluji o udržení harmonie ve všech aspektech svého života.
► Zkušenost mi dodává vhled a porozumění, umožňuje mi jasně myslet a vést ostatní. Příkladem. Protože každý jdeme svou cestou za svým cílem.

A jen to, co sem se naučil a poznal já sám, to mohu zkusit naučit i vás. Opravdový čaroděj nemá nic, co by vás naučil v konvenčním slova smyslu, nemá nic, co by vám předal - žádné nové informace, názory ani pravidla chování. Jeho jediným úkolem je pomoci vám odstranit všechno, co vás odděluje od reality toho, čím už jste a co už v hloubi duše víte. Jsem tu je tu proto, abych vám odhalil onen rozměr vnitřní hloubky, které se říká klid.

Mým úkolem je převést to, co jsem se naučil do života. Protože rozvíjet se člověk může vždy jen ve vztahu k nějakému cíli.

► U problému je to řešení ♪

► ► U přání je to jeho splnění ♪ ♪

► ► ► U života je to jeho smysl ♪ ♪ ♪


Zakládám si na individuálním přístupu při osobním setkání a diskrétnosti. V životě každého člověka nastane chvíle, kdy neví co dál a chce poradit... wizard.michal@gmail.com