POLARITA ♥

Univerzální harmonie vždy vyžaduje čelení polaritám. Živelná radost a zábava bývá střídána stresem a pochmurností. Kdo hledá harmonii a pohodu, vždy dospívá k poznání, že harmonie nelze dosáhnout jinak než cílenou integrací polarit. V uvedeném příkladu tedy subjekt postižený pochmurností do oné vloží prvek radosti z vlastní vůle – a tím je dosaženo vyvážení. Tento postoj znamená přijetí obou prvků: "Přijímám svoji depresi a přijímám svoji radost a z vlastní vůle oba prvky integruji." Tím, že temná polarita nebyla tzv. projektována, neboli promítnuta jinam, do okolností, do prostředí, do kolegů - tím, že nebyla odvržena, bylo dosaženo okamžité spravedlnosti. Kdyby odvržena byla, musel by dotyčný splácet dluh (tzv. karmu) v budoucnu, aby spravedlnosti bylo učiněno zadost. Přijetím temné strany bytí se subjekt rovněž vyhne vytvoření tzv. démona prahu, který je projekcí souboru vyloučených a nechtěných prvků či kvalit. Tím se rovněž vyhne celoživotnímu boji se sebou samým. Stejný vzor platí pro entity, jež se procesu spásy účastní. Světlý původce temné entity by v těle subjektu uskutečňujícího proces tzv. spásy, měl automaticky tuto temnou entitu integrovat a vyvážit. Nebo by ji měl vyvážit ještě dříve, než se dostaví do těla subjektu. Neboť jen tento postup lze označit jako spravedlivý. MZZ

Žádné komentáře:

Okomentovat