VNÍMÁNÍ ♥

To, co považujeme za pravdu, je výsledkem toho, jak vnímáme svět našimi pěti smysly. Proto je pohled do zrcadla tak pravdivý. Na rozdíl od slov. Ta sice přinášejí pocit svobody, ale jen do chvíle nežli se na svoje činy podíváme v zrcadle pravdy sebe sama. Není žádné láska, soucit, laskavost ani svoboda, když jeden nechce slyšet pravdu a druhý je připraven mu lhát. Proto většina vztahů zanikne v okamžiku, když mají dva spolu přejít k lásce. Totiž ve vztahu, která má být trvalý, je nejhorší přechod od lži k pravdě. Myslíte si, že je to hrozné? Že váš vztah nelže? Ok, tak stačí podat partnerovi zrcadlo. Říkat nemusíte nic. Každý člověk má ke své pravdě svá poznání, své důvody, své kořeny, ale to ho neopravňuje vidět v jiné pravdě jiného člověka důvod k nenávisti. Takže v čem si váš vztah většinou nejvíce lže? Většinou v tom, že mu nejde o lásku, ale o její protiklad. O moc. O sílu ovládat vztah i druhé pro svoje vlastní bezpečí. Bezpečí svého ega, svých názorů, svého světa. Láska je odmaskovává. Do pravdy, V pravdě totiž lež neumí žít. V ní může žít pouze láska. Mít objektivní pravdu však nelze. To bude pravda pokřivená vždy subjektivitou vašeho vnímání. Vašimi smysly. Ty sice neumí lhát, ale dají se programovat na to, uvidět to, co jim mysl předestírá jako to, co je dobré a povolené (rodiče, společnost). Pravda je základní norma bytí každého z nás. Ta, jenž nosíme ve svém srdci, nikoliv ve své mysli. Jediná věc, která nás všechny spojuje. Projevem naší osobní pravdy je pak buď láska nebo moc. Co je plodem té které, poznáte vždy jednoduše. Zrozená z moci plodí pravdivou smrt, nenávist a zlobu. Rozchod. Z lásky zrozená pravda tvoří opravdový svět. Podstatné na něm je to, že na tomto základě vytvoří on sám základ toho, čemu se dá říkat život. Život sám, je-li zrozený z lásky, je nejmocnější silou. A tak můžete mít moc i lásku současně. Usilujete-li ve svém životě o pravdu. A nejsnadnějším indikátorem toho, je váš partner. Vidíte v něm jen sami sebe. MZZ

Žádné komentáře:

Okomentovat