VIZE ♥

Co ukazujeme svým partnerům nejsme většinou my sami. Zapomněli jsme na svou autentičnost, když přistřihujeme své myšlenky, nacvičujeme své emoce a hrajemu hru, kterou chtějí vidět druzí a my před nimi tak skrýváme své pravé já. Vždy, když předstíráme, vytváříme systém falešného já. A tím se dostáváme k sebeobětování. Vztah nás nutí vytvářet vize. Vize je odvozena od slova vidět. Nutí nás k tomu pohlédnout na své hranice. K tomu, aby jsme překonali své hranice. Falešné já, to na co si hrajeme, je naším nepřijatým stínem. Stínem v jehož jménu se obětujeme pro lásku, pro přijetí a souhlas, abychom udrželi klid, zachovali rovnováhu nebo setrvali ve stavu harmonie. Když se ale vzdáme sami sebe a předstíráme, že jsme někdo jiný, než skutečně jsme, abychom získali něčí lásku, přijetí nebo souhlas, je to sebeobětování. Neboli lež. Jiný způsob je, když se vyhýbáme potížím a nebo neříkáme svůj názor otevřeně. Jsme malé dítě zraněné tlakem "dospělých" očekávání a nelásky a vyrůstáme v stratégy se skrytou manipulativní taktikou. A kdykoliv nemáme odvahu být tím, kdo jsme, posouváme se směrem k sebeobětování. Když začneme říkat a vyjadřovat pravdu, líbit se to nebude. Boříme nejenom svoje vzory sebeobětování. Začneme z falešných já osvobozovat i všechny lidi kolem. A naše vztahy nám přesně ukazují, kdo stojí sám v sobě a kdo ne. Mnohé kultury lepily do obřadních masek kousky zrcadlových sklíček, mušliček s perletí, aby jejich nositelům připomínaly, že jsme jeden druhému zrcadlem. Cesta za svou vizí je metodou, jak zůstat ve spojení se svou podstatou a odhalit svůj stín. A stín nám spolehlivě odhaluje právě partner. Stín znamená jakoukoliv součást naší bytosti, kterou jsme nepřijaly. A pokud toto učiní oba partneři vznikne krasný vztah. Já a falešné já splynou v jedno. V JSEM. MZZ

PS: nepřehánějte to v odhalování stínů. Aby se z pouhého zakašlání nestala nilská horečka.

Žádné komentáře:

Okomentovat