SEBE ♥

Energie, z které je vše stvořeno, je jenom jedna a neliší se. Muži ani ženy nemohou energii mít, vlastnit ji. Mohou být jen její součástí v různých formách A tím pádem se nemohou ani lišit. Mohou se lišit v jejím popisu, mohou se lišit v jejím prožívání dle svých zkušeností, ale nemohou se lišit v tom, co je energie. Je to stejné, jako kdyby někdo řekl, že jenom žena může přivést na svět dítě. Může, ale bez muže je jí takto schopnost na nic. Meditovat bez lásky a bez lásky k sobě samému taky nejde. Bez rozdílu zda jste žena nebo muž. Žena přeci nezíská nic tím, když porodí dítě. Narodila se jako člověk. A její hodnota se přeci nezískává počtem ani kvalitou odchovaných potomků. Svou hodnotu máme vždy v sobě. Ve spojení sebe sama. Tam uvnitř. V tom, čemu říkáme tajemství. Skutečnou hodnotu našemu životu dává vědomí ne toho, co děláme a umíme, za co nás považují rodiče, partner, přátelé, ale toho, kým jsme. My sami. S láskou v sobě, nikoliv našich představ o druhých, mylně vydávaných za lásku máme ještě naději. Pak tedy ten, kdo touží být šťastný, musí si obstarat to, co mu žádný osud nemůže ukrást. Sebe. Miluj sebe samého, jako bližního svého. A uvidíš. MZZ

Žádné komentáře:

Okomentovat