🍗 VOLEBNÍ 🍩 PSYCHO, 💡 VOLE... 2. ♥

ČTYŘI PILÍŘE PROPAGANDY
Propaganda stojí na 4 pilířích: 
1. Jednoduchost
2. Oslovení emocí
3. Opakování představivosti
4. Opakování
►JEDNODUCHOST - Propagované poselství musí být, co nejjednodušší. Tak jednoduché, aby jej, co nejsnáze, pochopil co největší počet lidí. Intelektuální náročnost je v podstatě určena nejnižším společným jmenovatelem dané sociální skupiny. Česky = pro debily. Propaganda v podstatě vychází ze skutečnosti, že znalost příčin, hloubky, šířky, jádra a možných řešení problému, o kterém právě bývá ono propagandistické poselství, je značně malá, ne-li žádná. A u většiny oslovených ještě značně zkreslená. Další skutečností úspěšného působení propagandy je, že v skupinách s tímto potenciálem bývá dlouhodobá paměť jedinců špatná a snadno manipulovatelná. Klasická poučka říká, že jednoduchá, dobře srozumitelná lež vždy poráží složitou pravdu. A tak co největší zjednodušení, až na úroveň lži, znamená pro zpracovávající mozek méně namáhavé, rychlejší a tedy i příjemnější rozhodnutí se, a přilnutí ke lži než nepříjemné zpracovávání pravdy.
OSLOVENÍ EMOCÍ - Propaganda musí oslovit emoce. Čím jednodušší (česky = lživější a blbější) totiž sdělované poselství je, čím méně podrobností pro zamyšlení se nad ním má; o to více musí obsahovat například sympatií, antipatií, chuti, nechuti, lásky, sexuality, nenávisti, agrese, závisti, strachu či úzkosti. Citově prostoupené informace stejně jako informace, které si lze snadno barvitě představit, se totiž pamatují a vybavují z paměti snáze, než informace citově neutrální. Např. český fenomen fcb "kočičky" a tím nemyslím ty dvounohé, +18.
OSLOVENÍ PŘEDSTAVIVOSTI - Kromě emocí musí propaganda oslovovat představivost. není nad pohyblivé barevné obrazy kombinované s patřičnými zvuky. Dobře vymyšlená jednoduchá metafora (česky = nálepka = sorry jako...), která se stane rozšířeným sloganem, je k nezaplacení. Tedy je snadno k zaplacení, když na to máte peníze.
OPAKOVÁNÍ - Antika věděla, že opakování je matkou moudrosti. Ale taky hlouposti. Chce-li propagandista, aby oslovená populace, žádoucím způsobem cítila a taky myslela, je nutné vychovávat ji v podobě, jako to dělal Pavlov se svými psy. Třeba = pryč s imigranty, jste vítači, za vlast a národ..... Dobrý propagandista (např. Pitomio) pak zazvoní článkem v mediích či Tv a většina oslovených lidí začne jak myslet, tak cítit v pro něj žádoucím směru. Takže si o své svobodě, milí hafani, nechte zdát. Do dalšího zazvonění. A kontroluje-li skupina, která platí propagandistu klíčové hromadné sdělovací prostředky, není to ani příliš těžké. Zejména říká-li nalomenému cíli, tedy skupině obyvatel to, co chce slyšet. Bude líp. ANO, bude líp? No jo, ale kdy? Nechyběl u tohoto sloganu termín? No nevadí, slibem nezarmoutíš, že?
MZZ dle Vzpoura deprivantů, František Koukolík, Jana Drtilová, Galen 2006

Žádné komentáře:

Okomentovat