🍗 VOLEBNÍ 🍩 PSYCHO, 💡 VOLE... 1. ♥

►PROPAGANDA a vymezení pojmu

Propagovat cokoliv, třebas politickou stranu. není totéž, co reklama. Reklama patří mezi její atributy, ale není to totéž. Na jednom kraji sociálního ovlivňování je vzdělávání, na druhém pak kontrola veškerého myšlení. Propaganda je někde uprostřed. Vzdělávání je většinou dobrovolný vztah, do něho obě strany vstupují na základě oboustranného souhlasu. Škoda jen že sem tehdy při nástupu do první třídy věřil, že zůstane jen u omalovánek a počítání na prstech jedné ruky, omg... 

No užívané metody tu jsou instruování, přesvědčování s využitím kritického myšlení. Cílem vzdělávání je v ideálním případě tvořivý občan.Protikladem vzdělávání je klam. Reklama je v podstatě instruování a manipulace. Informace si reklama vždy pečlivě vybírá. A o něčem nelže, snad jen neřekne v plné míře. Reklama se vemlouvá a přemlouvá. Cílem je v ideálním případě prodat zboží. Vlastně ne, v jakémkoliv případě prodat zboží.

Propaganda je pokus nějaké autority, tedy např. osoby, státu, církve, politické strany o něčem přesvědči, co nejširší lidské skupiny. Těmto lidským skupinám se říká "target" = cíl. Propaganda často nadsazuje, může, ale nemusí lhát. Její nátlak bývá různě velký. Užívá postupy jenž mají lidské skupiny přimět k povolnosti a souhlasu. Jejím cílem je dosažení a udržení politické moci. 

K použití propagandy se nasazují tzv. hromadné sdělovací prostředky. Otázkou potom je, kdo je vlastní. Protože se tyto často staví do role zastánce svobodného projevu a nejlepších zájmů společnosti. Nátlak vlastníka přijde vždy, když media zveřejní "nežádoucí" informace.

Někdy slýcháváme pojem indoktrinace. Ten označuje nadřazený vztah k ovlivňovaným lidem. Indoktrinace muže vědomě klamat. Cílem je vznik vnitřně sevřené skupiny, která je schopna vysoce efektivního chování. Česky vymazat mozek a nahradit informace v něm informacemi vhodnými pros mocenskou skupinu či stranu.

Kontrola myšlení. Pro ní je charakteristický a autoritativní postoj kontrolujícího, který stojí v příslušné skupině na vrcholu mocenské pyramidy. Kontrola myšlení vědomě klame neboli lže. jejím programem je neetická kontrola ovlivňovaných. Cílem kontroly myšlení je vytvoření sevřené, fanaticky poslušné skupiny, která slepě "věří" v cokoliv, co se jim předloží. 

V ČR je takovým to příkladem kontroly myšlení užité k propagandistickým účelům např. kobliha & kuře nebo čecho-japonec v jánošíkovském kroji. Případně někdo, kdo se dívá na to, jak se lidi zabíjejí na nefunkčních armádních padácích, které jsem sice ke koupení doporučil, ale objednávku na jejich zakoupení nikdy nepodepsal.

MZZ dle Vzpoura deprivantů, František Koukolík, Jana Drtilová, Galen 2006

Žádné komentáře:

Okomentovat