♥ NAPĚTÍ 2

Včera mi napsala jedna žena, ohledně článku s napětím, zda-li k tomu mohu ještě něco dalšího uvést. Zkusím to, jde o celkem zajímavé téma, dotýkající se nás všech. Jelikož jsem včera označoval většinu populace za něco, co je jakoby postiženo myšlenkovou otravou tetrodotoxinem, což je jed proslulé japonské rybky fugu, který vyvolává paralýzu, popisoval jsem tím stav, kdy se většina lidí domnívá, že je možná u vědomí, ale není o tom schopna podat zprávu. Ani okolí, natož pak sobě, a to díky přemíře informací, jimi nás neustále zaplavuje svět. A když už tedy nekomunikujeme s venkem, můžeme se pokusit ven, dojít tím, že projdeme skrze sebe dovnitř.

Jak? Díky sebe-uvědomování. To probíhá tehdy, dokážeme-li si uvědomiti, že si mne uvědomuje ještě někdo další. A kromě toho, že si uvědomuji výsledky činností svých systému, např. polohu končetin, hlavy v prostoru, stav vnitřního prostředí, pocit hladu, žízně, sexuální touhy, případně bolesti, strachu, radosti, ale i záměry a akce, z nichž pak plyne pocit svobodné vůle, jsem to prostě JÁ, kdo se rozhodl, že sebou pohne. Díky tomu se stejně jako straky, asijské slonice a delfíni dokážu identifikovat v zrcadle. Jsem schopen díky sebeuvědomování schopen i číst duševní stavy druhých lidí a porovnávat je s těmi svými. Případně je mentálně modelovat ve vlastním nitru a vciťovat se dle nich do druhých osob, tomu se říká empatie. Prostě vědomí sebe sama lze chápat, co by stav bdělosti a uvědomování si něčeho. Jde o vědomí, že nás sleduje někdo jiný, jako sebe-registraci, jako autobiografickou paměť.

A tady se dostaneme k tomu, co je to důležité. Jsme-li přetížení, začneme nenávidět!! Začneme silně zvyšovat pocit nenávisti v sobě, nejprve vůči světu a druhým za to, že nás zahrnuje takovým množstvím informací. A následně se nám v mozku aktivuje systém, který se projevuje v oblasti mozku zvané putamen. Je tam totiž svazek vláken, kterými běží nervové přenosy z přední části mozku dospod a to především do prostor, kde se odehrává veškerá emotivita člověka. Taky jsou tyto vlákna spojené s motorikou. Pak nás zasáhne např. nenávist druhého stejně silně, ale jinak nežli láska a projeví se to např., jak otřesem motoriky, tak aktivací tohoto místa. Říká se mu ostrůvek nenávisti


Je celkem dobře možné, že má některé své křižovatky spojené se systémy tzv. romantické lásky. Přesně tenhle obvod nenávisti, je aktivní v době deprese, a ty jak známo jsou nejčastější ze stálého stresu. Jeho aktivita může, jak tlumit, tak asi i startovat nenávist vůči druhým lidem. Prostě, cokoliv se kolem nás stane, promítne se to nějakým způsobem do naší psychiky. A to znamená i do činnosti a stavby systémů našeho mozku. Všechny tyhle změny znamenají proměny činností neurálních sítí, bilionů synapsí, miliard nervových buněk a jejich genů. Můžeme pít, alkohol na stres pomáhá, můžeme přijmout medikamenty či ještě hůře drogy a mazat si stres z paměti a nebo se můžeme naučit skutečně efektivně meditovat = uvolňovat mozek i tělo do stavu relaxovaného = uvolněného bez napětí.

Ale ani jedna z těchto jmenovaných metod nevyřeší váš problém. Je-li stres příliš veliký, nepomůže alkohol, medikamenty ani meditace. Je nutné odstranit jeho příčinu. A tou není námi mylně považovaný svět, partner, špatné životní prostředí - nic vně nás. Jsme to my sami. Jediný systém, kterému se to může zdařit, je naše já, v interakci s druhými lidmi. A naučit se to můžeme uvnitř sebe, když se naučíme komunikovat díky sebe-registraci sebe sama, komunikovat sami se sebou. Kdy zjistíme, že JÁ jsem JÁ

Není to jednoduché. Uvolnit se ve všem tom zmatku tak, že vnímáte své srdce, které najednou nic neochraňuje a za ničím se nežene. A proto si v něm mysl může udělat pokojíček, kam muže volně přicházet a odcházet bez omezení. Srdce, které je natolik otevřené, že je schopno přijmout to, co se vám ještě před minutou "nelíbilo", jako další důkaz přirozenosti běhu věcí, či druhých lidí a tím změnit úplně své chápání věcí. Takové srdce dokáže osvítit temnotu vašeho vnitřního světa natolik, že pochopíte, že to proč jste se dosud tolik rozčilovali, byla jen lampa vaší vlastní temnoty. Známka vaší vlastní nevědomosti. MZZ

PS: dobře se zbavuje napětí uvědomění toho, kam jste kdy šli či jeli se svým partnerem. Zavzpomínejte, kam jste potřebovali nutně chodit vy a kam vás zavedl on. A kdo z vás chtěl jen tak jít životem, tak, aby vám dal možnost zastavit se na místech, kde jste třeba schopni slyšet zvonit zvony. I když tam není kostel. Chodit s vámi na místa, na kterých jste mohli uslyšet svou duši. Ta místa vám dodají v duši klid. Protože to byla jediná místa v čase a prostoru, kde jste se mohli v klidu milovat. Protože milovat sám sebe znamená povolovat napětí. Milovat bližního svého jako sebe samého? Teď už to možná dostává smysl, co?

Žádné komentáře:

Okomentovat