KAŽDÝ ♥

Každý z nás je ve vztahu k sobě úplný a dokonalý. A my nemusíme reagovat podvědomě na spouštěče v podobě filmu, knih, situací či lidí s nimiž se ztotožňujeme. Je to jen náš způsob, jak si připomenout to, o co jsme v životě přišly a my stejně jako ti druzí jen odrážíme pro ostatní různé části celku. Ty staré esoterní texty říkají, že lidé sbírají vztahy a zkušenosti s nimi jen pokud jejichduši nenaplní klid a mír. Jako je na louce plné rozkvetlých květin? Celý trik změny v životě, a to jakékoliv spočívá v tom, že někdo jen musí začít. Ano i ty si právě teď a tady jako jedinec vybíráš nový způsob bytí a podle něj chceš žít v přítomnosti nás druhých, abychom jej viděli a aby se tento způsob obtiskl do příslušného vzorce chování - etikety. Obtiskl silou našeho života. Ježíš, Buddha, Jan Křtitel, Gándhí, matka Tereza nebo Martin Luther King = ti všichni jen zasévali mezi zažité názory své nové myšlenky a to svým jedinečným způsobem... A tak nalezneme-li způsob, jak věřit okolnímu vesmíru, který však skrývá dost důvodů k obavám a přijdeme-li na to, jak nalézt odpuštění na planetě, na níž je pevně zakořeněná pomsta, a kde brát soucit ve světě, který se naučil zabíjet vše, čeho se bojí a nebo tomu nerozumí - získáme tím obrovskou moc... Rozhodnout se pak povznést se nad nenávist má původ ve stejném systému, ze kterého se tato nenávist rodí a pak tedy k tomu není třeba žádný vnější zdroj. Ani partner. Jen my sami. Abychom se mohli milovat s láskou. A tak se osoby, které takové rozhodnutí učiní, stávají živými mosty pro lidi, které milují. Skutečnou sílu života s láskou nalézají svým obyčejným životem v souladu se svou pravdou v systému, který není jejich vnitřnímu přesvědčení většinou nijak nakloněn. A tak ze všech našich osobních rozhodnutí učiněných v dobré víře mohou mít prospěch úplně všichni. A proto je dobré si uvědomit, že v životě se nevyhnutelně staneme právě tím, co se rozhodneme prožít. MZZ na motivy knihy Grega Braddena - Matrix

Žádné komentáře:

Okomentovat