NEKONEČNO ♥

Vynakládáme spousty duševního úsilí na to, abychom se nějakým způsobem vyrovnali se skutečností, že jsme na břemeno svého jedinečného vnitřního světa sami. Rádi sami sebe přesvědčujeme, že jsme všichni součástí jediného světa, jsme však osamělejší než si vůbec uvědomujeme. Tato osamělost není výsledkem nějaké naší vzájemné odlišnosti. Spíše ji odvozujeme ze skutečnosti, že každý z nás bydlíme v jiném těle. A naše tělo je příbytek, který nám byl k životu propůjčen. A tak, když přijdeme k někomu na návštěvu, jeho život není jinde, je tu celý s vámi. Na dosah ruky. A když návštěva odejde, je tento skrytý svět odnesen spolu s ní. A to je i tajemství milování se dvou lidí. Nejsou to jenom dvě těla, která jsou si chvíli blízko. Jsou to dva světy, které se spolu objímají a vzájemné se poznávají a spolu jeden druhým pronikají. Člověk je prahem, na kterém se setkává mnoho konečných světů. Ale jen jeden z nich se s tebou dokáže spojit v nekonečno. MZZ

Žádné komentáře:

Okomentovat