STABILITA VZTAHU

Existuje daleko větší pravděpodobnost, že budeme chybovat nežli to, že budeme stabilní. Moudrost je prý to, že se postupem času a díky zkušenostem zapamatovaným v těle stáváme pozornější vůči věcem, které nás potkávají. Předvídáme je. A i my sami se díky tomu stáváme více předvídatelnými. Což dovedeno ad absurdum je i jedna z věcí, díky kterým, se naše partnerské vztahy rozpadají. Váš partner má totiž dojem, že z oněch omezených úseků života, kdy byl s vámi, předvídá vaše reakce a a vy tím pro něj ztrácíte přitažlivost. Chce mít v životě více vzrušení, které si většinou sám poctivě nepřizná. Tato míra vzrušení se přímo úměrná tomu, jak je potlačená vlastní sexualita. Vzpomeňte si na to, až na vás někdo zase vyletí jako čertík z krabičky. Bez zjevného důvodu.

Podstatou vztahu je však společná cílevědomost, nikoliv úzkoprsost. Neznamená to, že byste nechtěli zkusit něco nového či zajímavého, ale měli byste být ti, kteří do svých úvah zahrnout i partnera a vztah. Což však většina z nás nedělá. I přes to, že ve skutečnosti hlásáme opak. Rozdíl mezi těmito dvěma postoji je pro vztah zásadní. Protože pokud jste si vědomi možností, které pro vztah máme a my je odmítneme, nedomnívejte se, že tím přestali existovat a nebo že nemají ani pro jednoho z vás už žádný význam. Slova jako bezpečný, předvídatelný či pravdivý sice nejsou synonyma slova harmonický, ale je docela možné, že právě díky nim se váš vztah stabilnějším stát může. .

Slabiny jednoho vyvažuje silná stránka silného. Se říká. To znamená se však dobře poznat. Jestliže díky tomu budete nepružní a závislí jeden na druhém, nebudete schopni přizpůsobit se výzvám a překážkám života. Buďme objektivní, to, že na vás partner řve sprostě, není okamžik posílení vztahu, ale spíše to, že mu "prdlo v kouli" a neumí se v tu chvíli chovat jinak. No na druhé straně budete-li příliš nezávislými a adaptabilními, bude vašemu vztahu chybět stálost společného směřování a taky vnitřní síla potřebná k tomu, jak se vlastně zachovat, když tomu druhému fakt "prdne v kouli". Když má vztah společný základ, pro jedno pnutí v hlavě se slunce neschová navždy. Ale když nevíte, co od druhého můžete vlastně čekat, tak ze vztahu odejdete. 

Stabilita vztahu se projevuje tím, že jste sami k sobě pravdiví a současně je vám v společnosti toho druhého dobře. Jste šťastni a jste schopni zvládat nároky, které na vás klade život. A díky vztahu i právě ty vyšší. Takže to, že jste spolu posiluje uvědomění si vašeho osobního i společného životního úkolu a z něj potom pramení i síla vás a vašeho vztahu. Je to vaše schopnost neztrácet sílu a spolehlivě reagovat na obtíže způsobem, které jsou pro vztah stabilizující. Což většina lidí dneska nechce. A namísto toho, jak malé děti tvoříme druhému ještě více překážek, abychom si jej vyzkoušeli. Vyzkoušeli v tom,  zda-li se MY (JÁ) hodí na společný život. Nejlepší trenažér pro vztah je právě společný život. Jinak nutíte partnera do toho, aby jen plnil vaše očekávání a představy. A mnoho z nás v tomto sportu vyniká.

A nemyslete si, že když se o nějakém vztahu řekne, že je stabilní, že nemá prostor na to, se zlepšovat. I když je vše v rovnováze a vy máte dostatek energie k reakci na vnější svět, nikdy to neznamená, že vše bude do smrti dlouhodobě dokonalé. Tajemstvím úspěchu života dvou lidí spolu je důslednost nebo spíše důslednost ve všem (i v naslouchání vlastnímu srdci) je tajemstvím trvalého úspěchu. Mějte v mysli a na srdci, jakož i v těle vždy to, čeho chcete dosáhnout. Jen tak dokážete úspěšně odolávat různým svodům, které by váš vztah mohli rozptylovat. Největší nestabilita vzniká totiž tehdy, když zapřete své srdce. A my raději následujeme Petra nežli Ješuu. Raději zapíráme svůj cit a tak i svůj život. V domnění, že si tím nepřivodíme problémy s vnějším světem. Až do chvíle, než se nám uvnitř ozve naše srdce naplněné bolestí nad tím, co jsme vykonali. 

MZZ