NARCIS a 7 znaku jeho manipulace

„Ty jsi průměrem z pěti osob, s kterými trávíš většinu času s“, říká Jim Rohn, slavný americký autor, motivační řečník a podnikatel.

Jistě, typ osobností, kterými jste obklopeni, ovlivňuje vaši sebeúctu, motivaci, postoj k životu a konečně i váš úspěch. Jsem si jist, že jste všichni měli zkušenost s pozitivním přenosem energie strávených s optimistickými a komunikativními jednotlivci. A z takových by se měl skládat ten váš pětičlený kroužek. Pokud však náhodou narazíte na narcise, pak vězte, že před sebou máte někoho, kdo by do tohoto kruhu patřit neměl. Jsou to totiž lidé, kteří žijí jen pro sebe. Pro své přemrštěné ego, pro svou závist a pýchu. To jsou narcisové.

Narkissos (někdy taky Narcis, latinsky Narcissus, řecky Νάρχισσος) je v řecké mytologii syn říčního boha Kéfísa a nymfy Leiropé (Leiriopé) nebo synem pastýře Endymióna a bohyně Měsíce Seléné. Byl to mladík poněkud plachý, ale krásný tak, že mu nadbíhaly ženy, ale i krásné nymfy. On však o žádnou z nich nestál, byl hrdý na svou krásu a dával přednost osamělým toulkám po lesích. Jeho odmítání, domýšlivost a sebeláska popouzely zejména nymfy, takže prosily bohyně Afrodítu i Nemesis, aby ho potrestaly.

Pak se do Narkissa zamilovala nešťastná nymfa Echó, kterou bohyně Héra ze msty zbavila hlasu a odsoudila ji k tomu, že Echó přestala mluvit a opakovala jen poslední slova, která zaslechla od lidí či jiných tvorů (stala se ozvěnou). Osamělá Echó se zoufale zamilovala do krásného Narkissa. Ten však její láskou pohrdal a celé dny jenom pozoroval svůj obraz, který se odrážel na vodní hladině. Trest od bohů na sebe nedal dlouho čekat. Narkissos se zamiloval do obrazu na hladině a nemohl se od něj odtrhnout. Tak dlouho se nakláněl nad hladinu, až se nakonec ve studánce utopil. Jeho tělo nebylo nalezeno, prý bylo proměněno ve žlutý květ narcisu. V Řecku byl narcis považován za květinu smrti.
Narkissovo jméno je dodnes používáno ve tvaru "narcismus" s významem označujícím samolibost, ješitnou zamilovanost k sobě samému. Narcismus, je definován sice jako mírná duševní poruchou, avšak zahrnuje díky svému přehnanému vnímání vlastního významu daleko více - vlastně výrazně omezuje druhé, svou hlubokou potřebou získat jejich obdiv a uznání. Jako sebepotvrzení. Tito sebestřední lidé nejsou schopni vidět svět z pohledu někoho jiného, a považují pouze svůj názor, své touhy a své plány za ty nejvíce důležité.

Chtějí v každé situaci hrát jen tu hlavní roli, narcisové tedy mohou a umí manipulovat, lhát nebo urážet ty, kteří nepřijímají jimi předestřenou realitu s plným obdivem. Naopak běda těm, kteří jen na sekundu zapochybují o jejich “skvostných” a “soucitných” úmyslech. To se máte, na co těšit. A na co? Narcistní typy opakují několik ustálených zvyků ve svém chování. Tak se skrze tyto pomocné body koukněte na lidi kolem sebe, třeba v nich takového jedince najdete. A pokud ano, vyhněte se mu. Nemá příliš cenu je zkoušet změnit.

Zde je tedy oněch 7 jasných znamení, které vám pomohou rozpoznat narcistní osobnost, a tak se s nimi můžete snadněji rozloučit:

1. Moje já, já, já
= Jedná se o první a jasné znamení, že máte co do činění s narcistou. Narcisté jsou egocentričtí lidé - chtějí prezentovat sebe jako to nejlepší, nejchytřejší a nejvtipnější, co jste kdy viděli, slyšeli a zažili. Mohou hodiny vyprávět o svých chytrých rozhodnutích, které změnily všechno zlé v to dobré. A rádi povídají o tom, jací jsou hrdinové nebo osvětlují význam svých těžce získaných zkušenosti, a tak pasivně nutí ostatní s těmito příběhy souznít. A nebuďte proto překvapeni, pokud se zcela chaoticky změní téma v polovině rozhovoru a oni se začnou chlubit, z ničeho nic, něčím úplně novým. 

2. Zlehčování úspěchů druhých = Být ve stejné situaci s někým, kdo měl více štěstí nežli oni nebo je více úspěšný, je pro narcistu nesnesitelné, protože tito lidé nejsou schopni sdílet štěstí a úspěchy jiných lidí. Buď je v takovéto situaci zcela ignorují nebo bagatelizují tyto úspěchy a to i u svých partnerů, přátel, rodiny a kolegů. A ano na pracovištích mají tendenci vždy snižovat podíl práce svých kolegů na úspěchu celku. Vždy se budou pokoušet prodat sami sebe jako nejlepšího pracanta. A pokud nejsou vedoucími akce, budou se jimi pokoušet stát, jelikož oni sami přeci nejlépe vědí, jak se to má udělat nejlépe. Čili můžete počítat s tím, že z nich vždy budou lidé, kteří vás nijak v pracovním procesu nepodrží. Naopak vždy vám podtrhnou židli. Ale velmi nenápadně.

3. Agresivita a Strach
= Přestože jsou často spojováni s okouzlujícím chováním, skutečnost je trochu jiná. Často projevují příznaky pasivně agresivního chování tím, že jsou urážliví, stěžují si, že jsou ostatními špatně pochopeni a vyjadřují žárlivost k úspěšnějším a kritičtějším autoritám.
Pasivní agrese je často nevědomá reakce na převahu člověka, na kterém jsme závislí, ať už existenčně, emocionálně nebo jinak. Pochází z dob našeho dětství. Co přesně nás tedy k tomuto chování vede? Už slovo pasivní naznačuje, že jeho součástí bude snaha vyhnout se problémům a konfliktu či neřešit obtížné situace. Pokud jsme vyrůstali v rodině, která nemohla nebo nechtěla plnit naše potřeby a požadavky, náš přirozený sklon k jejich vyjadřování byl potlačen. To samé se stane, pokud nám někdo blízký dá najevo, že jsme nadbyteční, působíme potíže nebo si nezasloužíme to, co bychom chtěli. Potom se naučíme raději nechtít nic či potlačit přání, která vedla k odmítnutí, kritizování nebo napadání.

Toto chování se může změnit, pokud se vymaníme z vlivu rodičů či jiných blízkých a začneme si být vědomi naší zodpovědnosti za sebe sama a možnosti o sobě rozhodovat. Když se ale později v životě situace opakuje, máme tendenci regresovat do těchto nevědomých vzorců chování. Abychom tomu zabránili, je třeba se naučit řešit naše pocity zlosti a negativismu přiměřenou cestou.

Neznamená to, že by takovýto člověk nebyl schopen agresivity. Tu uvolňuje v okamžicích, kdy je pod vlivem alkoholu, drog či jiných psychotropních látek. Pasivně-agresivní také ničí, ale vždy to dělá za vašimi záda, stále váhá, je schválně pomalý, vyhýbá se kontaktu a rozhodnutí. Například zásadně chodí pozdě na schůzky, čímž štve partnera, udržujíc ho v nejistotě. Nebo věčně něco zapomíná, ať už v práci, tak i například jedete na dovolenou a kdo si nevzal pas? Je nerozhodný a tím nechává lidi kolem sebe v nejistotě, takže oni nevědí, kdy, kde ani kam mají směřovat a on se zpoza rohu může věnovat jejich směřování ve svůj prospěch. Je opoziční, ale svou náladu, názor či pocit si s druhými nikdy nevyříká přímo. On vlastně jen chyboval a ne z vlastní viny, a tím obelhává i sám sebe. V jeho chování je nicméně chuť druhým závidět, škodit a také jak bylo řečeno výše i určitá nenávist přenesená z dětství.

Mají sklon závidět lidem, kteří měli šťastnější osud. protože oni by přeci měli mít ten nejšťastnější. Nikdo jiný. A tak pohrdá autoritami a bezdůvodně je nesnáší. Asi i proto, že ho vlastní rodiče často používali, či spíše zneužívali jako nárazník mezi sebou, když měli svůj konflikt.

4. Oběť hry = A proto jsou narcisové odborníci v hraní strategických her a oběť je jedna z jejich nejčastějších forem chování. Mají tendenci zveličovat obtížnost situace, ve které se nacházejí, díky ní pak mohou překonat své problémy a mluvit nadhodnoceně o svých zdravotních problémech. Prostě si své problémy vyrábí a vymýšlí sami. Lidé, kteří se takto cítí být obětmi, si nesou pocity provinění za to, jací jsou. Utápí se v nich. Pocit vlastní neschopnosti proniká celým jejich životem. Je pro ně nesmírně těžké vybudovat si realistický sebeobraz, protože si zkrátka nevěří a mají v podstatě nízkou sebeúctu. V případě narcisů o tom ale nevědí, nebo tuto nejistotu potlačují právě narcistním chováním.

Nízká sebeúcta obětí vede k sebezničujícímu chování. Tito lidé často trpí vysokým stupněm citové závislosti na blízkých osobách. A proto s takovou urputností trvají na tom, aby se kolem nich vybudoval kroužek obdivovatelů. Jejich deformovaná přesvědčení se dotýkají téměř každé oblasti jejich života. Trpí depresemi, úzkostmi, strachem, často se nedokážou rozhodnout tam, kde to pro jiné není problém. Jejich vztahy opakovaně ztroskotávají. Nejhorší na tom však je, že většinu z toho popírají a racionalizují. A tak jen těžko pronikají do vlastního vnitřního světa ke kořenům svého utrpení. Stupeň uvědomění osobnosti zcela pochopitelně souvisí s uměním aktivního sebepoznání, což není nic jiného, než umění přijmout nevědomé obsahy do svého vědomí. Narcis ovšem nežije ve vědomí, i když si to myslí. Žije svým obrazem. Svou image. Zkuste mu sáhnout na zevnějšek.

Jasnými známkami intoxikace nevědomím jsou úzkostné stavy, popudlivost, proměnlivost nálad, zvýšená afektivita, předrážděnost, nervozita, přehnanost citů, nesnášenlivost, autoritářství, konzervativnost, lehkověrnost či snadná ovlivnitelnost a mnoho jiných. Vztahy tím získávají konfliktní a afektivní charakter. Psychologie tohoto chování spočívá v tom, že se pokouší k sobě přitáhnout si pozornost. Mimochodem je to skvělá maskovací taktika, když chce narcis odvrátit vaši pozornost od svého špatného chování, Vyhnou se obvinění tím, že se sami postaví do role politováníhodné oběti. Nevědomé vztahy jsou většinou budovány násilně snahou vnutit druhému svoji vůli, svá vlastní přesvědčení a způsoby chování. narcis to dělá citovou manipulací, lhostejností, úskoky, hlučně provolávanou obětí, zastrašováním či starostlivou péčí jako zástěrkou manipulace. Pokud tedy váš partner hraje takovouto oběť, pak si dejte zvýšený pozor - snadno z vás totiž, když se necháte vyprovokovat (a že to sakra umějí) stvoří pachatele. Ve vztazích jsou vždy někteří obětmi a někteří útočníky. Oběti bez pachatelů neexistují. A pachatelé bez obětí jakbysmet. 

5. Triangulační hra = Někdy narcisté zoufale potřebují někoho, kdo by je v argumentaci podpořil. Takzvaná triangulační hra, kterou k tomu používají, je velmi jednoduchá: zahrnuje třetí stranu v konverzaci, kterou přesvědčí, že jejich diskutér nemá vůbec pravdu, dokud nedojde k rozpoutání potyčky mezi danými dvěma jednotlivci. Narcista tak má pocit, že ho někdo podporuje, protože už od začátku přece měl pravdu. Je jich víc a vy, pokud jste vůči narcistovi sám, jej díky tomuto triku nemůžete přečíslit. U některých na hlavu vzatých esoteriků, jde často o odvolávání se na tzv. vyšší autority, citaci mistrů a guruů. Tímto způsobem narcisista získává pocit, že ho někdo podporuje, protože on měl přeci pravdu na prvním místě. 

6. Promiň, ale je to všechno tvoje chyba! = Tato hra jde ještě o krok dále než jen snižovat a bagatelizovat vaše úspěchy . Když se narcis cítí, že jeho postavení v dané situaci je jakkoliv ohroženo či znejistěno, okamžitě zvolí tzv. obviňovací taktiku. Tím, že hází vinu za všechno od počasí až po sex na ostatní, získávají zpět své pocity nadvlády a významu své osobnosti.

7. Nejlepší jsem JÁ, ať se vám to líbí nebo ne! Ber nebo nech být! = Bohužel, je téměř nemožné, aby se narcis někdy nezměnil. Narcistická porucha osobnosti je zdravotní stav, který může být léčen pouze v případě, že se daná osoba chce sama změnit. Léčba by totiž nikdy nefungovala na někoho, kdo si není vědom, že má nějaký problém. A žije v nevědomí, které následně ještě umocní výbuchy vzteku a zlosti vůči všem těm, kteří mu nabízejí pomoc. Vždy totiž upřednostní své ego a ne vás. A v zásadě je přeci zdravým. To vy se “mýlíte”. Na druhých jim nikdy nezáleželo a záležet nebude. I když právě tohle často a rádi používají k manipulaci. Nejsou totiž schopni lásky. Lásku vztahuje pouze sami k sobě, k nikomu jinému ji cítit ani nemohou. Proto nemilují ani sami sebe, ale pouze svůj obraz, dokonalosti a krásy.

Proto při léčení narcistů není nic, co bychom mohli udělat nějak snadno a rychle. Naopak. Nicméně, to co můžeme udělat hned, je učit se jejich taktiku a být vždy o krok napřed. Jediné, co můžete dělat, je jejich taktiku odhalovat. A na to ji musíte nejprve znát. Jo ještě jednu věc, často se jejich porucha kombinuje s psychopatickými sklony, ergo doprovází psychopatii jako věrná družka.
MZZ 

PS: nevíte-li zkuste OSPAT - TEST PRO TYPY A PORUCHY OSOBNOSTI - http://www.psychotesty.psyx.cz/ospat/vedma0.php, stojí 99,-Kč