VÍRA ♥

Víra je obvykle silnější než jakýkoli argument. Tu a tam si kladu otázku, jestli má smysl pátrat po původu stínů duše. V podstatě nikoho nezajímají. Dlouhou dobu jsem žil v naivním názoru, že partnerství má za úkol pomáhat se od těchto názorů osvobozovat. V podstatě si partneři lžou nejvíce. A především ve víře. Ve víře v sebe. Protože to, co je zajímá nejmíň, jsou fakta o sobě samých. Na víru totiž nic jako fakta a nedejbože láska nefungují. Ukazuje se, že i víra náboženská má mnoho společného s hlubokou vírou ve svůj názor. Lidi čemukoli hluboce věřící neplatí jakkoli racionální argumentace. A navíc, jakékoli pokusy o vyvrácení jejich víru jen posílí. Vaše názory jsou totiž výsledkem mnoha let zkušeností z života, kdy jste svou pozornost věnovali pouze informacím, které vás utvrzovaly ve vašem přesvědčení. No a zároveň jste ignorovali ty, které nabourávaly vaše předem vytvořené představy. Naše mysl pracuje mnohem raději s předpřipravenými modely chování, které jsou dostupné hned a rychle, než aby se namáhala s nějakou náročnou racionalizací.Prostě přemýšlet moc bolí. Pokládat člověka za bytost racionální, realistickou a logicky smýšlející je vážně sranda. Stejně své životní událostí posuzujeme na základě toho, jak snadno vylovíme ty podobné současné situaci z paměti. A to znamená, že nadhodnocujeme všechny ty negativní, dramatické a výrazně zlé události,které nás zasáhli. Proto nikdy nepostoupíme dál, jen opakujeme staré chyby. Shrnuto, věří-li člověk na cokoliv, může být daný text či obraz sebevíc hloupý a naivní. Málokdo totiž zkoumá, zda nejde o evidentní lež, potvrzuje-li jeho názor. U náboženství to ještě zaštiťuje postava udělovatele božích a tím pádem nedotknutelných pravd. Takže co s tím? Kromě dovedností, kterými se lze oprostit od lživých a zavádějících informací, je dobré vědět i o všech dalších vlivech, které nás ovlivňují v úsudku. A pokusit se jim alespoň trochu vzdorovat. Jinak bude vaše víra v cokoliv jen lží. MZZ