♥ ROZDÍLNOST v PROTIKLADECH ♥

I když se druhý člověk ve vašem vztahu naprosto liší ve svém přístupu k životu, neznamená to nutně, že je jako váš partner pro vás nevhodný. Protiklady se často zvláštním a konstruktivním způsobem přitahují. Tím násobí své společné síly. Rozdíly mezi vámi by vám měli posloužit k tomu zavést do vašeho života fungující řád, jež by byl dokonale přijatelný pro vás oba. Za druhé v povaze takového vztahu musí být přítomna ohleduplnost a tolerance. A za třetí jedině tehdy, když budete rozvíjet svou vyšší přirozenost, své vyšší JÁ, můžete dosáhnout skutečné jedinečnosti a zároveň prožívat pocit opravdové jednoty. Prostě pokud jsou partneři silní individualisté a svou individualitu si chtějí udržovat, nevyhnou se konfliktům, jež však mohou následně poškozovat vztah jako celek. Individualita, zralá individualita se projevuje ochotou vytvořit mezi vámi řád založený na hluboké úctě k vaší jedinečnosti. A tím, jak se tento řád promítne v každodenním životě, je potom poměřována i láska, která je ta .... ta opravdová. Takový vztah vám pomáhá zařadit sebe sama do určitého systému, do vědomí vlastní odlišnosti, která však nenarušuje integritu jiných. Oboustranně vás nutí se s tím vyrovnávat. Tím vaše sjednocení dostává daleko vyšší úroveň. Ale nesmíte na sebe vytvářet tlak, to jest nechtějte, aby se vám partner přizpůsoboval pro něj nepřirozeně; způsobem, který mu není vlastní. A tato tolerance je vaší známkou zralosti a jakosti jako člověka. MZZ

SPIRITUAL IMAGE http://www.imagemaker.cz/

Žádné komentáře:

Okomentovat