8 kroků k tomu, jak se (NE)stát pro muže jen sexuální baterkou

Nedávno jsem napsal text, kde jsem lehce napadl zneužívání východních praktik Evropany k tomu, že v nich nacházejí i víc než by čekali. Přivedli jsme sem cizokrajné kulturní rituály o jejichž původu, ale hlavně působení v nás a a nás víme jen zprostředkovaně a většina z nás není a nebyla nikdy schopna si jejich skutečnou účinnost v těle uvědomit. Jelikož, krok č. 1, nežijeme ve své těle. A jelikož jsme s tímto textem dostal několik dopisů ať laskavě dokážu, co říkám, zkusím to čeho se to může týkat popsat na jednom příkladu. A říkám předem, nevěřte mi ani slovo. Ale pokud si moje slova zkusíte ověřit, ve své praxi a ve svém těle, budu vám vděčný. Třeba vám vaše vlastní reakce těla ukáží, že to, co píšu je reálnější než jak to vypadá.

1. Opovrhujeme sami sebou. Svým tělem především. Naše věrouky nás nutí náš svět rozdělovat na to dobré a to špatné. ve všech dobách existovaly hnutí, sekty a kulty jenž usilovali o tzv. uvědomění, čistotu duše. Je zajímavé, že se následně z těchto mírumilovných, no nenaplněných myšlenek, posléze vyvinula hnutí za čistotu rasy, národa, země. Zaklínáme-li se svým vědomím jako tím nejvyšším v nás a vyzdvihujeme-li jakoukoliv součást sebe sama nad ostatní, trpíme. A milovat tak rozhodně nechceme všechno. Ale jen to, co je správné. Pokud tedy vydělíme tělo jako tu nejnižší složku, stane se jen to, co v každé fyzikální akci a reakci. Tělo se vás pokusí přesvědčit, že má na víc a zahájí honbu za vědomím. A vy se stanete na jeho reakcích a smyslech závislými aniž si to vůbec uvědomíte. Protože čeho se chceme svým odsuzováním zbavit, k tomu se nejvíce připoutáváme. Neboť tělo bez nás odsuzujeme k utrpení. Odsuzujeme jej k životu bez nás. Žijeme si jen v určité části těla, v iluzích mysli.

2. V honbě za čistotou se především ženy stávají snadným terčem tzv. meditativních praktik. nemám nic proti meditaci, když se dělá tak, aby přinesla lidem jejich ovoce. žije se to s pocity jako např. nemám se ráda, partner nerozumí mému hlubokému zájmu o rozvoj mé osobnosti, nikdo mi nerozumí. A ze všech stran útočí reklama typu, dělej ze sebou něco. I když to není třeba, ve spojení s dávným poselstvím "nejsi dost dobrá pro to a to" se spustí v mysli chuť to vše vyřešit. Hledáme jako lenoši většinou snadná řešení. Tedy něco, co rychle funguje.

3. V meditačním sedu sedíte tak že se vaše pata, jedna nebo obě silně dostávají do oblasti podbřišku. Pomáhají v tomto silném svalovém napětí zklidnit vaši rozbouřenou životní (sexuální) energii. Paradox je, že vždy reagujeme na opak, že? Jdeme si přeci zklidnit mysl, ne? A tak si sedneme do meditativního sedu, uzemníme tím svou kořenovou čakru a už to začíná být celkem příjemné, protože se z nás díky sedu ihned odsaje přebytek energie. Jelikož chceme dostát požadavkům trenéra/rky, gurua/jky či vedoucí/ho zájezdu, sedneme si rovně. Tedy vykonáme napřimující pohyb ve směru 1. pánev, 2. hruď a 3. hlava. Tento pohyb nahrne energii do hlavy a umožní nám bleskově se spojit s tím, co si v představách vizualizujete. Energií pro představy je nyní dost. A jak tak ujíždíte do představ a nemáte kontrolu nad tělem, uvolníte ho. Nejprve vám klesne hlava, pak hruď a pak se minimálně nahnete dopředu i pánví. Jakmile si to uvědomíte, okamžitě se zase napřímíte. A takto nepozorováni se střídavě naklápíte a narovnáváte. Což by nebylo nic strašného, až na tu maličkost, že vaše energie se díky tomuto mikropohybu ukotví cíleně v hlavě. A platí, že čím menší pohyb, tím větší pohyb energie vyvolává.

4. Tento mírně kývavý typ pohybu, který vy nikdy nevidíte, ale reagujete na něj, byste mohli vidět, když byste si během meditace třeba na cvičení dali někam bokem mobil, aby vás zabíral tak, aby jste viděli celou postavu. A budete se divit, jak se celý ten les sedících postav chvěje ve větru. Nicméně toto popsané praktikum vedení energie do hlavy silně energeticky nabije jen hlavu. Nadimenzuje ji. Naprosto vás pohltí představy. Najednou máte pocit, že jste nejlepší na světě, že zvládnete všechno, že se vás Bůh dotýká přímo, že s ním komunikujete sama. Sebevědomí ega má to, co potřebovalo. Je to channelingová představa z nadbytku energie. Ale důležitější je to, co vyvolává. Krom toho, že energii se tím zmíněným kývavým pohybe uzavře v hlavě, vznikne v těle její další nedostatek, To protože tento popsaný pohyb je první ze čtyř pohybů, kterými se tvoří celý životní cyklus při energetických cvičeních 4 bigramů. Jde o cvičení vyrovnání polarit.

5. No a my gratulujeme, právě jste milé dámy, většinou jde o dámy, úspěšně uskutečnily obrovský nárůst energie mozku. Dalším ze cvičení je pohyb, který jde většinou pánev, hruď, hlava a v dalším cyklu opět pánev, hruď, hlava. Nepřipomíná vám to něco? Zasunutí penisu při souloži? Ano? Bingo. Co si myslíte, že vyrobí vaše individuum, když se vám jakožto u ženy najednou silně rozšíří energie v jedné části organismu? Inu, vyrobí silný tlak na vaše okolí, aby vaši vnitřní energetickou nerovnováho vyrovnalo. V které oblasti myslíte, že dojde k vyrovnání? Jo, někdy se jde přímo na věc a muži vás nutí k orálnímu sexu a jinak stačí sex normální. mimochodem nestali jste se někdy objektem sexuálního obtěžování? Ten pohyb totiž můžete nevědomě konet dávno před tím než poznáte meditační praktiky. Teď aspoň víte proč se to dělo. Pro muže, se milé dámy, v těchto okamžicích, stáváte naprosto neodolatelnými vábidly. Aniž byste o to stáli, podotýkám. No, ale kdo by odolal, že? Z podceňovaného diblíka je to silná a sebevědomá žena, která svým sexem může manipulovat. Která z vás to aspoň nezkusí? A co myslíte, že se stane s mužem učitelem, který vedl dosud perfektní kurz ..... , když na něj naskáčou dvě až tři takovéto květinky? Co se stane s ním, když on svým působením uvolní jejich energii? Jedna ta energeticky nejnáročnější a nejvíce schopná přehlížet jeho další sexuální excesy se stane jeho partnerkou a připustí mu i další konkubíny. Do chvíle nežli ji dojde, jak je zneužívaná a že její místo po boku toho nejlepšího ze všech byl blaf.

6. Brzo zjistíte, že manipulovat energií jde jen do určité míry a že jste se nechtíc, stali vězněm mužské části vaší vlastní nepřijaté sexuální energie. Té, kterou jste se ze sebe pokusily vypudit. V rámci boje za vaši ženskost a čistotu jste milé dámy vylili dítě i s vaničkou. Zájem mužů o vaši čistotu, skvělou znalost tantry či pohybů srdce, nyní už naprosto upadá. A jste tam, kde jste byly předtím. Asi ještě dále. Nyní nastoupí zájem především o anální sex, jelikož ten je nejsilněji spojen s kořenovou čakrou. A to o to víc, o co víc jej odmítáte. Jste však nyní ve své mysli ještě více zneužité a nejisté, a jste ve světě, kde vašim pocitům nikdo nevěří. Jistě zájem mužů nepolevuje, vždyť kdo by nechtěl mít neodolatelnou sexy baterku hned vedle sebe, že? Jste však snad něco víc. Zkusíte to otupit a přehlušit. Zkusíte vše od ještě horšího sexu s kýmkoliv, kdo vám přijde milejší až po chlast či fet. Nicméně, jestliže jste už začali meditovat a aspoň na chvíli vám ten pocit přináší to tzv, vysvobození, budete se toho držet a ulpívat na tom. Stanete se v něm na chvíli sebou a v tu chvíli jste už na tomto energetickém kolotoči závislé. Jo, a kdyby v tu chvíli přišel před vás Bůh a řekl, má milá, pojď se mnou do ráje, ale musíš se vzdát všeho toho, co nyní děláš. Co byste udělali? Beze slova jste šli? :)

7. V tomto bodu většina z žen není schopna rozlišovat a proto je pro ně vše, co je mužského charakteru a původu, smrtelně nebezpečné. A tak se ženám daří úspěšně likvidovat milující muže. Ty, kteří by je chtěli vidět i takové, jaké skutečně jsou. Všechno to začíná v okamžiku volby. Toho, co chceme. My nevíme, co chceme. Nevíme-li, co v životě hledáme, ani co potřebujeme, pak to díky zvláštní alchymii naší vlastní duše nevědomí převrací. Převrací tak, že se z pravdy stává lež. A lstí manipulace a silou agrese nikdo nikdy nic nevyhrál. Jsme jen postaveni proti sobě. Svým vlastním nepřiznaným a nepřijatým potřebám a proti své vlastní duši. Myslíme si, že jsme dobyli vrcholu a zatím jsme sestoupili na samé dno. Osud před nás jako ve všech pohádkách staví chladivý hliněný džbán plný vzácného a osvěžujícího vína. A my se zhluboka napijeme nemajíce žádné podezření, co nalezneme na samotném jeho dně. Zapomnění.

8. Když by si člověk, jehož celý vnitřní svět není sjednocen a skládá se z rozporů mezi ním a egem a všeho ostatního vnitřního bordelu, kterému s pýchou říkáme já; pak kdyby všechny tyto rozpory v sobě pocítil naráz, kdyby si v jednu a tutéž chvíli uvědomil, že miluje vše, co nenávidí a nenávidí vše co miluje; že lže, když říká pravdu a říká pravdu, když lže, pak by toto byl stav, jenž můžeme nazvat svědomím. Ale takhle se žít nedá. Svědomí zrušit nemůže, ale můžeme jej dát ke spánku. Oddělujeme tak jeden pocit od druhého, od sebe sama neproniknutelnou hradbou. A tak se drobíme ze své jednoty na menší a stále menší kousky a svědomí je uzavřené každé ve svém vlastním světě vlastních představ. A bez těla. Stáváme se nelidskými zrůdami neschopnými mít své vlastní svědomí. Protože naše nárazníky nám berou možnost spatřit své vnitřní rozpory a tím i možnost je vyřešit. Sjednotit se. Nemusím se stát Bohem k tomu, abych pochopil, co je skutečné božské. Být ženou. Být mužem.

Veškerá "vnitřní cesta" a "práce na sobě" je v podstatě jen ničením nárazníků. To znamená se sám v sobě plně otevřít přijetí své vlastní rozporuplné osobnosti. A je to všemožné nepohodlí a bolest i utrpení způsobené probouzejícím se svědomím. Pak možná přijde i láska. Člověku, který začíná studovat sebe sama chybí to, s čím se kdysi narodil, co vlastnil a bylo mu "výchovou" a civilizací odebráno. Jeho podstata vidět věci jednotně. Svědomí je ten oheň esoteriků, jenž přetaví veškeré vnitřní procesy a přivede nás znovu na svět. Do hmoty toho tolik odmítaného a zavrhovaného těla. Svědomí je trvalý a obecný jev. Svědomí je stejné pro všechny lidi. A jsou lidé jejichž sjednocení dosahuje takového vrcholu, že namísto utrpení, jímž se zabýváme denně my ostatní, je v jejich životě díky jejich svědomí neobyčejná radost, již my rozděleni sebou nedokážeme ani popsat, natož pak pochopit. Normálnímu člověku přináší probuzené svědomí jen utrpení. Postupně přestane bojovat a ty malé chvíle utrpení se prodlužují až do chvíle malé jemné radosti jako předzvěst příštího "jasného vědomí". A pak zkusíme udělat i pohyb, který to vše obrátí. co zkusit meditovat i hlava, hruď, pánev a pánev, hruď, hlava? Stačí miniaturní pohyb. Stačí se rozhodnout. Svědomí nemůže protiřečit jinému svědomí. Stačí si zvolit.

MZZ