ODPUŠTĚNÍ

Když pracujeme s energii je dobré si uvědomit, že je vždy třeba postupovat v určitém směru. Jakmile do procesu vnímání energie zapojíte mysl, začínáte jinak do té doby volně plynoucí řece, vnucovat svoje korýtko. To není špatně, jen bychom si měli své uvědomění si toku energie sledovat a pracovat s ní jako s řekou. Opatrně.

Je dobré začít s uvědomováním si své energie vždy nad vrcholem hlavy. A až pak postupovat pomalu směrem dolů. Energetická mapa lidského těla je totiž jako hologram, ve kterém jsou určité části do určitého stupně spojeny. A proto jakákoliv práce s energii ovlivňuje celek, tělo, emoce i mysl. Většina z nás si přeje mít svou energetickou základnu, říkejme ji podstata bytí, čistou. Nesnášíme, aby se nám něčím zmazala. Ale nad tím, že od určitého stupně je ona nečistota přinášena právě naší vlastní myslí a jejím působením, jen mávneme rukou. Je vůbec možné pracovat s tím, aby se naše tělo energeticky stávalo klidnějším, aby se automaticky čistilo aniž bychom do toho my lidé zasahovali svou vůli? Ano.

V křesťanství se tomu říká “odpuštění”. Ti, kdo meditují, používají k navození meditace většinou svou vůli a nebo vědomý záměr. Je velmi těžké, nechat věci jen tak jít. Většinu svého života problémy ignorujeme, či potlačujeme do sebe a to velmi hluboko. Jejich otisk v energetické matrici je pak hlubší, než se nám vůbec kdy zdálo. Úkolem meditace krom jiného bylo ve všech kulturách pomoci jedinci vyřešit problém s tím, jak svému vnitřnímu problému tzv. “utnout kořen”. Většina meditací věnovaná řešení určitého problému, by měla vést k jeho vyřešení, což je i překlad řeckého slova “problemoi” a vyřešení = ukončení. Oproti tomu si troufám říct, že většina meditujících svůj problém, řešit v podstatě nechce. Chce jej pouze kontrolovat a nebo jen umožnit sama sobě cítit se v tom, kterém směru prostě lépe. 

Když emoci = určitý stav své energetické rovnováhy, a váha se kloní tam či zpět na vahách dle toho, jaké jim dáte znaménko, jak je zhodnotíte; když tedy emoci jednoduše ignorujete nebo potlačujete, její energie se drží ve vaší mysli a následně přejde do somatického těla. Vždy je to stejné. Jako by se v sopce pomalu, ale určitě sbíral tlak k tomu uskutečnit nakonec svůj výbuch. Manifestaci toho, co mělo být projeveno, ale bylo ukryto. To nahromadění myšlenek je pro nás extrémně nepříjemné proto, abychom s ním normálně žili. Tak si mysl vymyslí všechny možné hodnotící šuplíčky, do kterých je potom uschováme. A k nim dáváme další a další špinavé prádlo. Které nepereme. Odpuštění hledá cestu této námi pokroucené, zpotvořené, pitoreskně až groteskně svázané energie, k tomu stát se zase jen součástí všeho. Vrátit se zpět ke zdroji. Lze to praktikovat u stání, hýbání se, sezení, ležení či sexu. Každému, co jeho jest. Vnější odpuštění se učí nejlépe vstoje. Vnitřní zas vsedě. A místem, kde můžeme obě metody spojit, je vleže. 

Existence neuzavřených cyklů nás zdržuje v minulosti. Máme-li veškerý prostor v bytě zaneřáděn nějakými krámy a nepořádkem, nemáme jednoduše místo, kam dát něco nového. Podobné je to s neuzavřenými cykly. Jejich uzavření = ODPUŠTĚNÍ je svým způsobem očista vašeho života, která vám dá možnost toho, po čem tolik toužíte, po pohybu vpřed. Musíte se nejprve zbavit toho minulého, abyste mohli realizovat něco lepšího v budoucnu. Neuzavřené cykly odsávají energii, zmrazují ji do tzv. energetických bloků - http://www.tonglen-tao.cz/p/voda.ht.... Nedovolují nám pak radovat se naplno ze života. Zbavíme-li se těchto neuzavřených cyklů, získáme svobodu. Nejen ve fyzickém slova smyslu. Nejdůležitější je zbavit se strachu, který nám brání rozloučit se s věcmi, které přeci už dávno ztratily svou funkci. Udělejme si pořádek, odpusťme těm, kdo nás urazili nebo rozzlobili, požádejme o prominutí jiné, kterých jsme se zas možná dotkli my, pokusme se vyplnit všechny staré sliby. Buďme vděčni za vše, čeho se vám v životě dostalo. Život se nám ustavičně mění. Život nás všechny ustavičně mění. A když se objeví něco nového, radujme se a těšme se z toho. Vždyť to zítra může být úplně jinak. A takto se můžete vy sami stát tou nejjistější konstantou svého života. 

MZZ 

„Moudrý člověk je jako voda. Voda prospívá všemu a s ničím nesoupeří.“ – Lao-c'

Žádné komentáře:

Okomentovat