♥ Podle svého vnitřního světla.

"Kdo dobře zavírá, nepotřebuje závoru ani klíč a co zavře, nikdo neotevře." - verš 27 z Tao-Te-Ting

Kdo zná pravdu, žije podle ní. Žije podle svého vnitřního světla. A dává druhým to, co může. To je podstata toho, čemu říkáme tao. Dám a nechci nic na oplátku. Ale stejně tak mne tao učí přijímat. Věříte-li svému vnitřnímu světlu, pak víte. Je dědictvím z hlubin věku. Je to stezka vašich předků, která žije ve vás. Když dojdete až sem, na cestu, která nemá pevný scénář a ani trasu budete svému vnitřnímu světlu věřit více než jakémukoliv průvodci. A člověk najednou zírá, když vidí to, co předtím neviděl. Že nepotřebujete pravidla vštěpovaná jinými, abyste jim mohli dát kus svého srdce.

Prakticky všechny ty moudré knihy se shodují na jedné věci. Na jednom společném bytí. Na tom, že existujeme jeden pro druhého. Ne všichni tomu věří. Ověřit si to můžete právě v partnerství. Můžete v něm jen existovat. Nebo můžete být partnerem. Nepromarněte žádnou příležitost. Zapomeňte na zámky, řetězy a ploty. Mapy, cesty a plány. Neproklínejte temnotu ani ty, kdo v ní žijí, ale osvětlujte ji svým vnitřním plamenem. A nechte jej zářit i pro ty, kteří jinak své vlastní dědictví v tao nespatřují. A to můžete udělat tím, že budete věřit sami sobě. Protože jen ten, kdo si věří, tak dokáže radit, ale nesoudit. A my odsuzujeme až příliš. právě proto, že si něvěříme. Zkuste to dneska na svém partnerovi. Uvědomte si, co vás na něm nejvíce štve. A učte se z toho pocitu o sobě. Protože to je váš vztek. A ten, jak známo, partnerství neprohlubuje, ale ničí. A světlo zhasíná, ne rozžehuje. Tak ať vám to dneska pěkně svítí. MZZ