CO NAŠE VZTAHY NEJVÍCE POTŘEBUJÍ?

Naše vztahy prochází obdobím chaosu a krize. To není na škodu. Krize totiž vždy přinášejí možnosti růstu. Každému Stvoření předchází chaos. Ale stvoření vztahu má smysl jen tehdy, vznáší-li se nad ním určitý vyšší princip, říkejme mu Duch. Jinak totiž vždy vznikne jen další Chaos. A tentokrát násobený dvěma stínovými světy, těch kteří se účastní.
Partnerství dnes nepotřebuje ani novou legislativu, ani gender zrovnoprávnění, ani novou teologii nového světového řádu, ani nové náboženství, ani nové rituály - tohle všechno je bez Ducha (bez místa sloužícího k sjednocení protikladů) prostě mrtvé jako je mrtvé tělo bez duše. Zoufale potřebujeme někoho, kdo by dokázal vyjmout naše srdce z kamene a dal by nám místo něj srdce z masa. Potřebujeme do naší krve a srdce vlít nadšení, inspiraci, odvahu a hlavně duchovní sílu. Stát se Adamem. A v aramejštině znamená = Bůh, slovo dam = krev. Aby Duch dostal až do naší krve. A potřebujeme v téhle práci vytrvat s odhodláním a s vírou v lidi a budoucnost, pro kterou takto pracujeme. Prostě potřebujeme lidi, kteří svým "Duchem" žijí.
Duch svatý se píše, působí skrze člověka. V bibli se píše toto, "...od Boha byl seslán člověk, jménem Jan", čteme na úsvitu Kristova příchodu. ČLOVĚK, nikoliv plán nebo program nebo proroctví nebo channelingové sdělení!!! Duch tu vstupuje do lidí, ne do budov; pomazává lidi, ne jejich mentální programy; obíhá v jejich srdcích a duších, ne v jejich tělech, co by nevědomých strojích.
Když už tohle čtete, uvědomte si prosím jednu jedinou věc. Jsme lidé, a ano chodíme na internet, protože hledáme a čím dál více zrychlujeme hledání, vstřebáváme, jsme na nových informacích virtuální závisláci. Jinými slovy, nedostanete, ať se budete cukat jakkoliv nic víc a nic míň, než to, co máte v sobě. Možná je čas zkusit teď, právě nyní, vypnout internet a jít k tomu člověku, kterého milujete a chvíli s ním být. Nestahujme se do ústraní internetu, protože vypadá bezpečný a jistý. Je stejně tak nejistý a nebezpečný jako celý svět kolem. Můžeme zde společně o svých slovech a myšlenkách přemýšlet, ale pojďme je taky vyjadřovat v realitě světa. Pojďme KONAT. Stačí být malou chvíli s tím, koho milujete a pro světovou lásku a mír, jste toho právě udělali více, než generace lidí před vámi. Přicházíte sem i na tuhle fcb stránku proto, že chcete být naplněni. Žádné slovo bez ducha nemůže naplnit touhu srdce bez dotyku. Možná i proto žijeme v hmotném světě. Právě pro ten dotyk. Zkuste nyní jít do svého života a dotknout se svými činy těch, které milujete. Činy, které vycházejí ze srdce. Možná právě proto jsme tak lační po dotyku, po láskyplném dotyku. Protože se nás tak málo z 10.000 věcí kolem, dotýká v životě s láskou.
Ono je to napsáno i zde, v tomto požehnání. In nomine Patris et Filii et Spiritus sancti. Amen = Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen. Na prvním místě v životě je minulost, z které vychází naše bytí (ctíme své rodiče), tuto zkušenost my předáváme skrze sebe právě nyní svým dětem (vychováváme je i sebe), ale pokud zapomeneme při tom všem na SPIRIT, na ducha, na to k čemu máme vztáhnout celý svůj život a směřovat jej k tomu, pak je veškerý náš život mrtvý, je bez-duchý. Možná stačí vědět, jak se překládá aramejské slovo AMEN. Překládá se VPRAVDĚ. Znamenalo čestný slib a na Blízkém východě se jím stvrzovaly dohody, protože toto slovo dávalo "sílu" slovu, které mu předcházelo. Možná, že to stačí jen přijmout do svého srdce a do svého života. To je totiž jediný vý-boj lásky, který za vás nikdy nikdo jiný než VY vybojovat nemůže  MZZ
HUDBA: THE IDAN RAICHEL - WAITING + http://youtu.be/gJj1Xtdt8ZQ


Žádné komentáře:

Okomentovat