Co je LÁSKA?

Láska není instinkt. Láska není ani vědomé přání mnoha modlilů, kteří nedospěle doufající v její všezahrnující milost, ji vzývají všude, kde se dá. Domnívajíce se nedospěle, že to za ně láska udělá. A ona bez nás neudělá nic! Láska je naše moc v našem pohybu uvědomit si co jsme a zastavit naučené reakce a dát jim smysl a vjem jednoho těla i ducha, cestou postupných sňatků jednotlivých center (myšlenkového, emočního i tělesného) se sebou samým. Dohromady v jednotě. V HIEROS GAMOS. Vystupujíc ze stínu Boha stávajíce se jeho živým projevem. Pohybem SRDCE v KLIDU ŽIVOTA.

Inteligence po pádu osvícení, tedy hmota vnitřně osvícených je totiž tímto pádem spojená s podstatou všeho. S informací, s vnitřním poznáním, projevem člověka směřujícího ke svému dovršení. To protože každá ze-mě, do které pronikneme, např. svým SLOVEM = HMOTNÝM SVĚTLEM, ať chceme nebo ne, nám vydá svůj PLOD. A posledním plodem lidského poznání je JOD. Jod, což je nejmenší písmeno hebrejské abecedy, představuje duchovno, to vše, co se nachází za hranicemi hmotného světa. Kromě toho hraje také důležitou roli v dramatu Stvoření. Jod (toto slovo je příbuzné řeckému jota, iota) znamená totiž pouhé malé smítko, SMETÍ, ďubku, tečku, bod...

Můžeme si ale představovat, že v tomto nepatrném bodě se soustřeďuje veškerá potenciální síla, která až k tomu nastane ten pravý okamžik, vyústí ve „Veliký třesk“, což je jen trochu jiný výraz pro Stvoření. Slovo JOD znamená paži či ruku, vlastně tedy ruku Stvořitele. I když je Jod nejmenším ze všech hebrejských písmen, i tak představuje ten nejvyšší, nejvznešenější koncept, jaký si člověk dovede představit. Vše, čeho se nám dostává — život, tvořivá energie, celá naše existence, je nám umožněno písmenem Jod, které si můžeme představit jen jako nekonečně malý bod. Bod, v němž se nám v hmotě manifestoval - ukázal - Bůh. Ti lidé, kteří dosáhli vyšší duchovní úrovně, toto chápou a následkem toho pociťují o to větší pokoru. Skromnost je vůbec vlastností, kterou nejvíc potřebujeme, chceme-li duchovně vyvíjet. A proto prosím bez urážky, už vůbec si jej (ten bod) nemusíme kreslit na čelo. To, co vím, a je mi vlastní ve svém srdci a duši, nemám potřebu zvýrazňovat navenek. Stejně to platí pro ruzné jiné "kultovní společnosti", které si např. své kříže nosí všem na očích. Můj kříž i má tečka se spojují v mém srdci a tím tvoří cestu k mé duši. Mou bránu k tomu, koho miluji.

A my všichni jsme ty boží ruce, otevřeně chápající s láskou své JMÉNO. Svou energii. Ve které, se my sami sobě odhalíme jako in-formace. Inteligence, kterou nám vtiskly generace lidí před námi, přivedla na svět zatím spíše zrůdy. Protože projevená vnější síla bez vnitřního pochopení podstaty lásky, která nás spojuje, je zrůdností sama o sobě. Protože pouze uvědomělým pohybem uskutečněným nejprve ve svém srdci, se stáváme lidmi. Ale musí to být učiněno současně = (zároveň = aby se oboje dostalo na roveň = bylo si rovno) = s ROZUMEM a LÁSKOU. V hieros gamos. V posvátném sňatku sebe sama. Projevením se v Spiritual Image​. MZZ

*********************

O písmeni JOD více zde - http://www.kabala-cesky.com/kb_jod.html

Žádné komentáře:

Okomentovat