PŘITAŽLIVOST

Mnoho z lidí si ji plete s vábítkem na lovnou zvěř. Přitažlivost je totiž existenciální pocit přirozené sounáležitosti a jednoty s druhým člověkem. To však předpokládá otevřenou mysl. Většina z nás to řeší obráceně. Otevře tělo a zablokuje mysl. A tak mysl začne ovládat naši přitažlivost nevědomě a začne ji zneužívat k ovládání a manipulaci jiných. Protože tak z druhých získává jejich pozornost = jejich energii. Jediný, kdo potřebuje nevědomě manipulovat je naše ego, protože se domnívá, jako náš automatický ochranný obal, že nás tímto krokem chrání před případnou bolestí, přicházející z vnějšího světa. Že tím vyvolává mnoho bolesti v dalších je mu jedno, soucit je mu v nevědomí, jaksi cizí.
Aby mohla být funkce ega naplněna řádně a my mohli naplno projevovat svou přitažlivost vůči sobě i druhým, je třeba být vědomými. Stát se svým žijícím vědomím. To si však většina z nás myslí, že děláme automaticky. Opak je pravdou. Žijeme jako bezvědomí automati. A o vědomí se nám většinou jen zdá. Proč? Protože vědomí, nás bere takové jací jsme a nemá potřebu nás pitvořit a přetvářet (náš image) podle obranných vzorců ega. Náš image pak vyjádří ven jen naši bolest a strach. A i proto říkávám, že jsme masochistická civilizace. Protože nás nezajímá ten druhý ve své podstatě. Zajímá nás pouze ve svém utrpení. A to se odehrává v jeho obalu. Proč takový zájem? I utrpení je energie a ne malá. A všechny války světa se vedly, vedou a povedou o energii. Válka a konflikty v nás a mezi námi totiž vede nevědomí. To chce vlastnit a přijímat energii. Ze své podstaty. Nelze se na něj proto zlobit, rozzlobením se svou přitažlivost ztrácíte, lze ho jen eliminovat tím, že si budete sami sebe vědomi. Budete sebevědomí. Ale to nespočívá jen v pružném a krásném těle, ale i v schopnosti soucitu a průzračnosti naší duše se sebou samými. To největší tajemství přitažlivosti spočívá v klidu duše, tak, aby díky tomu, mohl v našem životě projevit záblesk Ducha.
Ruku v ruce s darem přitažlivosti by tedy měla jít i naše zodpovědnost. Být celkově krásným a přitažlivým je totiž odpovědnost. A místo, kde se bude naše přitažlivost rozvíjet, je partnerský vztah mezi dvěma jedinci, kteří jen pochopí a uvědomí si ve své mysli, srdci i těle, že jejich přitažlivost jim dává možnost se sobě navzájem otevřít. A to až do své nejhlubší přirozenosti. A tam se lze doopravdy přijmout s láskou. A protože se mnoho z nás, přijetí lásky ve svém srdci opravdu bojí, jsou raději jenom přitažlivými. Jsou vlastně jen svým vnějším obalem, svým image. Bez vnitřní náplně. Bez obalu, tedy spíše bez respektu a bez úcty hodnotící jednoznačně vše kolem sebe. Nevědomý ego image musí být jednoznačný, ve všem. V barvě či velikosti, tvaru oblečení i projevu těla. Ale takový obal vydrží, být přitažlivým, možná pár dnů nebo týdnů, při troše vaší hlouposti a hereckém talentu toho druhého i pár let. Přitažlivost bez naší vnitřní přirozenosti, je pouhou sado/maso hrou na lásku, která čím déle trvá, tím více pak bolí. MZZ
PS: možná ten, kdo před pár lety vymyslel reklamní slogan na propagaci SPRITE: "image je na nic, poslouchej svou žízeň", zase takovej pako nebyl. Opravil bych to v jednom. NA-slouchejme své žízni po přirozenosti, přijměme ji za svou, ale rozhodujme se ne nevědomě, jen podle ní; ale především podle toho, co si o ní myslí naše srdce.
foto: Daniel Vasenev - https://500px.com/vasenev_photo

Žádné komentáře:

Okomentovat