MYSLET

Pokud jste naplněni zoufalstvím a nebo máte pocit, že váš život postrádá smysl či význam, potom jste zranitelní a náchylní podlehnout jakémukoliv lákavému pokušení, jenž vám nabízí úlevu. Je možné, že chcete svůj žal z rozchodu a pocit ztráty milovaného člověka utápět v alkoholovém opojení a nebo se oddat smyslné rozkoši vesmírných letů halucinačních drog či jiným blbinám. Tím jen ztratíte svou rovnováhu ještě více.
Jsou před vámi jen dvě možnosti a to vás děsí. Snažíte se ze všech sil posoudit, která vám přinese větší radost. Abyste se dobře rozhodli, jak dále, položte si vždy dvě otázky:
"Která z těch možností mi přinese největší fyzické potěšení?" a dále. "Která z nich mi přinese největší duchovní naplnění?". Chvíli si je přebrumlejte v sobě.
A až po tom si odpovězte na tu poslední konečnou otázku. "Jakmile si vyberu, se kterou z nich budu umět žít?" A vyberte si vždy tu, která vám přinese vnitřní mír.
Nemůžeme uniknout následkům žádného rozhodnutí, jež v životě učiníme. Jednat je třeba opatrně a uvážlivě. Každý z nás je někdy v životě konfrontován s nebezpečnou volbou. Ale vždy existuje moudré řešení. Zvažovat následky svých rozhodnutí svým srdcem. Dříve než je bezmyšlenkovitě učiníte. Tomu se říká myslet srdcem . S láskou. MZZ