FORMA BEZ FORMY

Žít bez ulpívání na vnějších formách je v této společnosti skoro nemožné. Víme, všichni, že svatost se nedá získat následováním nějakého organizovaného náboženství, ale rozvíjením své víry v srdci. A v péči o svou vnitřní podstatu. Vzdělávání nám nese, jak tituly, tak i schopnosti třídění informací - aspoň se domníváme, že na vyšší úrovni. Pravda však zůstane pravdou, dokud ji neutřídíme, a přitom se snadno promění v lež. Proč? Protože účel třídění začne být důležitější než prvotní snaha o pořádek. Když začne být právní systém důležitější než vnitřní integrita svých hodnot. Popletená a propletená společnost žijící v Matrixu, který každým dnem více a více košatí a jejichž cílem je nám určovat, co je dobré a co špatné, jsou jen dalším důkazem toho, jak se vzdalujeme sami od sebe. Od své přirozenosti. Měřítkem úspěchu se dnes stal zisk a nebo materiální výhody. Vzdělání, spravedlnost a podnikání jsou věci v kterých především musíme změnit svůj pohled. Nevšímáme si jednoduchosti toho, v co věříme a podléháme sobeckosti bez soucitu a bez štědrosti k sobě i druhým.
Necháváme se vnějšími formami ovládat, i když víme, že nám spokojenost ani bezpečí a jistotu nikdy nepřinesou. Potřebujete jako projevy souhlasu s tím, co děláte a s čím se ztotožňujete souhlas nebo trest? Mají pro vás pravidla a etické kodexy, jimiž se řídíte, původ v srdci nebo je jejich účel dát vám známku "výjimečnosti"? Nemá cenu s těmito otázkami a tlaky z nich plynoucími bojovat. Jen na nich nebuďte závislí. Inteligentní nejste kvůli diplomu z univerzity, ale protože vy sami jste ztělesněním inteligence, aniž by k tomu bylo třeba nějakého potvrzení z vnějšku. Morálně se nechováte proto, že dodržujete zákony, ale že jste sami sobě morálkou, z které vše vychází. Svatými či dobrými nejste proto, že to tvrdí guru, farář nebo systém, ale proto, že si udržujete spojení se svou vnitřní podstatou. V první řadě to vše, co jsem psal, znamená věřit sám sobě. Náš svět plný institucí je vystavěn na nekonečném seznamu člověkem vytvořených zákazu a příkazů. Pravou touhu svého srdce objevíte tehdy, když si budete říkat, že vám nikdo nemůže říct, jaká vlastně je. MZZ
PS: to, co se stane, když najdete sílu uvolnit toto sevření a stanete se formou bez formy - tomu se říká vnitřní klid...