Umíněnost

No možná, že se k sobě opravdu hodíte, ale protože jste se zrovna nyní rozhodli prosazovat vlastní individualitu na úkor toho druhého - protože jste ještě silně domýšliví - máte oba pocit, že si ve všem, v tom důležitém, ale i v tom triviálním musíte odporovat a neustoupit ani o píď. V téhle situaci jste protože jste svůj konflikt vyvolali z čisté zlomyslnosti. na obou stranách. Oba jste totiž velice umínění a přesvědčeni o tom, že jen to "vaše" stanovisko je to správné. A to je taky základem rozpadu jakéhokoliv vztahu. Pokud je pouze vaše osobní JÁ nadřazováno společnému MY, nevydrží to žádný vztah.
Je jasné, že se milujete, i když naprosto protichůdným způsobem. Jste jako dva lidé, kteří se dívají na prst ukazující na hvězdy, místo toho, abyste sledovali hvězdnou oblohu. Prostě se musíte učit řešit vzniklé obtíže a vyrovnávat se s rozdílností vašich názorů, ideální je tohle udělat na počátku vztahu tzv. semaforem (červená = tohle v žádném případě nezměním, oranžová = o tom jsem ochoten/tna se bavit a zelená = zde se můžeme bavit o změnách rovnou). Prostě pokud nepřekonáte neutuchající pocit vaší vlastní důležitosti, nemůžete být účastni jakéhokoliv vztahu. A víte, co je skličující? Když si uvědomíte, jak malicherné jsou vaše žabomyší spory! A to, že jste se namísto jim mohli spíše věnovat pěstování harmonie ducha i těla. Společně. Vždyť k čemu jinému by měl vztah být?
S láskou. MZZ