JAK MOHU MILOVAT?

Jak mohu milovat člověka, který mi je nesympatický? Nemohu přece své city znásilnit. Láska nás jistě nenutí, abychom potlačovali své negativní city a vůči všem nastavovali uměle blahosklonnou tvář. K jedné věci se však musíme přinutit: musíme udělat otazník nad svými předsudky a pokusit se podívat se na druhého nově. S pochybnostmi a s láskou. To abychom je viděli nově, očima pravdy, nikoli předsudků.

K lásce se nemusíme nutit. Jen je zapotřebí své chování uvést v soulad s naším způsobem vidění. Jinak jsme v sobě rozpolceni. Nemusíme však v sobě konstruovat nějaké city lásky. Objevíme-li v druhém touhu po dobru, pak i v nás nabudou vrchu pozitivnější city. Láska k tomu druhému pak spočívá v tom, že při jednání s druhým bereme jeho touhu po dobru vážně, že v něm to dobré stále více podněcujeme, že přispějeme k tomu, aby v něm to dobré stále více přemáhalo všechno chorobné a nemocné, zlé a temné, tak aby se nakonec celý člověk stal dobrým. Milovat někoho jiného znamená dělat toho druhého dobrým, proměňovat jej v člověka lepšího a dokonalejšího. A tato proměna je za vysokou cenu. Platíme v ní svými představami o druhých. Kterých se díky tomu, jak milujeme i zbavujeme.

Láska opouští rovinu, kde se odehrávají hry bez konce. Hra bez konce, to je série vítězství a porážek. Mnozí lidé spolu dovedou komunikovat jen na rovině vítězství a porážek. Buď jsem silnější nebo slabší nežli ten druhý, buď vítězím já, nebo on. Jeden musí vždy nutně prohrát. A přece to je hra bez konce. Protože prohraju-li jednou, pak bojuji jen proto, abych příště vyhrál. A když nemohu nad týmž partnerem vyhrát, hledám si jiného, kterého porazím. Protože nevydržím ustavičně prohrávat.

Láska opouští tuto rovinu vítězství a porážek, přenese se přes ni a jedná s druhým na vyšší rovině. Nevidí v něm konkurenta, nýbrž člověka, v němž je mnoho dobrého. Láska má zájem o to, posílit v druhém dobro, probudit v něm všechny jeho možnosti a nechat ho žít. Nepotřebuje porážku druhého k tomu, aby uvěřila ve vlastní hodnotu a sílu. Kdo našel v sobě svůj základ a svou hodnotu, ten může ponechat druhého, aby i on měl svou vlastní hodnotu.

A věřte mi nebo ne, není na světě nic krásnějšího než vidět a vnímat růst člověka. S láskou. MZZ