LUCERNA

V duši je lucerna, která nás naplňuje zářivým světlem. Je to místo, v němž se nás nemůže dotknout ani prostor ani čas a ani slabost našeho těla. V tomhle místě se dotýkáme věčnosti. Věčnosti Boha v malé jiskře uvědomění, které nás stvořilo. Kéž bychom tuto krásu hledali častěji, protože naše nejhlubší potřeby nemohou být naplněny nikde jinde. To po čem celý život nejvíce toužíme, je zde skryto přímo v naší duši.

A pokud jsem uvnitř sebe v klidu, po pravdě až božském, dáváme sobě i lidem kolem tento klid ve všem, co děláme. A to je ta nejvyšší přitažlivost člověka a jeho image, kterou lze dosáhnout. Vábí ostatní jako plamen lampy. A jde o to, aby jsme my druzí dělali to samé a nebyl jsme jen můry, které vzlétající za světlem, jenž nás přivábí a my v něm i shoříme. Vaše osobnost, společenská role a názory jsou ve skutečnosti technikou či strategií vaší osobnosti, jenž se vám každodenně pokoušejí pomoci se vyrovnat s životem a jeho nároky. Každý den jinak. Asi i proto je náš vzhled skoro každý den jiný. Jiný, ale uvnitř stále stejný.

Když překonáte odstup, který jste dosud udržovali od svého nitra, a objevíte v něm tu božskou jiskru věčnosti, zmizí také všechny odstupy a vzdálenosti ve vnějším světě. Je skoro ironií, že svou pravou krásu získáte až teprve po tom, když si uvědomíte tuto niternou sounáležitost. Krása vás potom rozzáří tím prazvláštním světlem, které nás všechny tolik přitahuje. Jenže náš pozemský život se odehrává v čase, prostoru a hmotě a pokud naleznete ve svém nitru jen potlačené, opuštěné a nečestné stránky své minulosti nebo znepokojující tužby, s kterými nevíte, co máte dělat, najdete ve vnější kráse jen prázdnotu a beznaděj. Nebudete-li do svého vnitřního světa vstupovat naplněni láskou a tvořivým očekáváním, nikdy v něm nic nenajdete. Protože největší silou z těch, které utvářejí váš život je způsob, kterým se díváte na svět. Emotikona heart


MZZ

hudba: http://youtu.be/oNZEZiCA_Pc