CO POTŘEBUJEME PRO PĚSTOVÁNÍ RŮŽÍ? ODVAHU!


To mi říkával můj dědeček, zahradník. Nikdy jsem plně nechápal ten skrytý esoterický význam jeho sdělení. I když jsem růže miloval a milovat je nepřestanu. Nehledal jsem v nich více než jejich krásu. Než jsem pochopil.

Většina z nás je vedena od narození k jednoznačným vítězstvím. K boji. Uspokojuje nás pouze jednoznačné vítězství a v jeho jménu se bez obalu pouštíme do boje. Bohužel i s těmi, kteří jsou nám blízko. Nejblíže. Trháme je jako růže do vázy. Aby ozdobily náš stůl. S těmito pocity do vztahu nejděte. Ne. Do boje se dá jít. Za pravdu. Za lásku. Za svobodu pro pěstování růží. Znamená to věřit sám sobě a bojovat za to i tváří v tvář nezměrnému odporu. Bojovat (kypřit, stříhat, hnojit, ...) proti názorům, které nás dva od sebe oddalují namísto, aby nám dovolily klidné rozvinutí se do krásy v tichu. Tak, jak to dovedou právě růže. Ale k tomu je třeba dosáhnout tím bojem jediné. Vnitřní vyrovnanosti. To však chce v našem denním životě dát vale všem extrémům. To se týká, jak citové zátěže ve vztahu, tak oblasti tvořivosti nebo zacházení s penězi. K tomu, aby mohla tvá růže kvést lásko, potřebuje mé plné soustředění a vyrovnanost.

Někdy se naše city osamostatní. Tam hluboko v podvědomí dřímou síly, nám většinou neznámé, ale tak mocné, že se jim nevědomky podřizujeme. Někdy nám může ubližovat i přemíra pozornosti a my se potřebujeme stáhnout. I růže se někdy zavine k sobě svými okvětními lístky. Protože to, co ničí lásky i vztahy nejvíce, je závislost bez hranic. Závislost bez hranic, na kterých se oba předem domluví. Tzv. "splynutí duší", jak o tom neustále žvaní, mnozí tzv. esoterici. Ta jednota, kterou my vnímáme jako rozdělenou díky tomuto světu forem, se ve své podstatě nikdy neoddělila, takže KDO tedy potřebuje splývat a CO z toho má? Splývat potřebuje jen a jen nevědomí, bohyně Kalí, chcete-li kundalini sila vržená do prostoru bez hranic, a všechny tyto mají jedno společné. Vládne jim chaos. Je to moc hnoje najednou, říkával děda. Koňský hnůj mimochodem, pokud není dobře rozvrstvený, okamžitě růže spálí. Hovězí mrva, tedy hnůj skotu je ideální. Asi je třeba být někdy v lásce i vůl a trochu to pohnojit?? Nevím, ale vím, že nevědomé síly jsou ty, co nám nakukávají ke SVÉ spokojenosti, ať se my o nic nestaráme a necháme to na nich. Oni to zařídí. Oni pohnojí. A my jsme taková boží hovádka, že? Ježíš měl pravdu. Beeeé. Cimrman taky, Vykydat, podestlat, podojit. Namaste.

V nás v lidech se promítla energie vesmíru v nádherném procesu. Umíme se otevřít nebesům a promítnout je sem do země, do materiálna. Do hmoty. Do stonku růže. Do krásy. Vnímáme miliony možností, které se mohou stát skutečností. Ale tou se stanou jen ty, pro které se rozhodneme. Asi proto máme uprostřed rodinného erbu kabalistický strom a v jeho středu sefiru tiferet. Krásu. Pečuj o jejich krásu, říkával my děda. Ale která je nejkrásnější, ptal jsem se? Žádná. Všechny jsou krásné. Ta pro tebe nejkrásnější se jednou rozvine ve tvém srdci. Ach, dědo.

Odhodíme-li masku osobnosti, můžeme se stát tím, čím jsme už byly. Svou růží. Všichni dnešní tzv. proroci nás vedou k tomu, čím už jsme. A říkají nám, jak máme kvést, abysme byly krásní. To není potřeba. Je třeba si uvědomit, jak milujeme všechny růže. Pro jejich krásu. Rozdílnou a individualizující, ne rozdělující a sobeckou. Je však třeba si vybírat! Růže i lidi do vztahu. Hlavně ty bez sobeckosti. Protože jinak se naše nadšení stává fanatismem a naše inspirace růží života jen pouhým blouzněním. Proto je třeba věnovat takovou pozornost sobě a svému vztahu. K sobě i k partnerovi. Naše emoce v nás musí jako v zahradě Eden vykvést, musí být jednoznačně vyjádřeny, aby mohli být jednoznačně pochopeny. Růže poznání té krásy nesmírné se ve správném vztahu prostě rozvine. Vztah je to, co nám dovoluje růst a dávat svou krásu všem očím bez rozdílu. Toho nelze dosáhnout kontrolou či potlačování sebe, natož svého druha.

Proto je symbolem lásky růže. Aby mohla kvést v našem srdci je třeba dlouhá cesta. Své city rozvíjíme celý život. Jen ti, kdo je hledají v sobě, se pak každý den, každou hodinu a každou vteřinu, zase znovu a znovu, musí osvobozovat od sladkého nevědomí a znovu a znovu se rozhodovat oprostit se od svých starých, nevědomých návyku = nasypat tam toho hnoje hromadu, bez ladu a skladu. Co na tom, že nějakou tu růži spálím, však ona zase jiná vyroste. Možná. Možná ne. A tomuto vědomí zahradníka, já říkám osvícení. A k tomu potřebujeme ODVAHU PĚSTOVAT. Nebo PĚSTOVAT ODVAHU? Co říkáte?

S láskou. V dobré víře. MZZ


PS: pěstovat v angličtině znamená = růst, pěstovat, vyrůst, přibývat, vyskytovat se, srůst, kultivovat, obdělávat, obhospodařovat,  zušlechťovat, trénovat, cvičit, vzdělávat, vychovávat, studovat, chovat, množit se, rodit, plodit ... <3