POSVÁTNÉ UMĚNÍ LÁSKY

Láska je umění; na světě není nic důležitějšího, než se tomuto umění naučit. Vznešeně to zní, že? Skoro jako milovat. Ale to stejně jako sex stojí energii. Vaši energii. Kterou musíte věnovat sobě k poznání vašich nedořešených konfliktů z minulosti, které stále přenášíte na svého partnera. Chcete aby vás božsky miloval a abyste nepropadali pouhému přízemnímu sexu. Nevědomě, v domnění, že on tento váš problém s vaší sexualitou vyřeší. On za něj zaplatí svou energií. Při nedorozumění s vašimi milovanými, proto vždy řešte pouze vzniklou situaci. Netahejte do toho minulost. Skoro pokaždé, když vzplane jakýkoliv konflikt, začnete se odvolávat na minulost a srovnávat předchozí partnery s vámi. A jelikož jste pohodlní a řešení konfliktu by vás stálo nějakou vaší, osobní část energie, kterou nechcete dát, jde pořád o tu samou hru, s kterou jste konflikt vyvolali, neposkytujíc např. jednoznačné informace, neposkytujíc jednoznačně svou energii = svou lásku.

Konflikty vznikají, když se na lásku vymlouváme, ale nejsme jí. Láska nemůže žít v minulosti ani v budoucnosti. Tam žijeme jen my a to v našich představách. Láska žije jenom v přítomnosti. Láska je jako slunce, které se taky nikomu nevtírá. Když zatáhnete záclony a zavřete okenice, tak vám slunce do bytu neleze, jenomže to je vaše chyba, že chcete žít potmě. A i když si sednete na šutr na pláži v bílých krajkovaných plavečkách a nastavíte celé své tělo slunci, domnívajíce se, že se mu s vší čistotou ducha odevzdáváte, tak jste pořád ve tmě. Ani energie od slunce nebude stačit vaší spotřebě, kterou v tu chvíli máte. A máte v tu chvíli obrovskou přitažlivost = obrovskou spotřebu. Jistě, zase někoho přitáhnete. K sobě. A proto se taky většina lidí ve vztazích spálí. Ošklivě spálí. A pak chodí a nadává. Pamatujte si, že ten, kdo chce být láskou, hledá způsob a hledá i řešení. Ten, kdo jen frfňá a nechce se hnout, je jak ta skála u moře, ten hledá jen vaši energii. Ke své potřebě. Jo a najde si milion důvodů, jeden hezčí než druhý, aby mu to, co potřebuje, fungovalo. Najde i milion dalších blbců, kteří mu svou energii věnují v domnění, že někoho spasí.

To, co je posvátné na světle, které všichni tak zoufale hledáme venku a chceme se zachvívat v rozkoši z jeho dotyku, je bohužel v tom umět přijmout sami sebe. Protože jsme stvořeni k tomu abychom my sami zářily. Ne se nechávat vést ke světlu. Mnoho lidí se nechalo vést. Byli totiž líní. Tak se nechali vést jinými. Až došli sami do plynových spalovacích komor. Ti, kdo milují ty druhé, hledají řešení. Ti, kdo milují jen sebe, hledají důvody. A milujeme přeci bližního svého, jako sebe samého, že? Po-svátně??? MZZ

PS: když už chcete používat slovo POSVÁTNÉ např. pro takový ritualizovaný sex na pláži, kdy se žena svlékne do plavek a vystaví se na odiv celá nejvyššímu mužskému principu, kterým je slunce, NAJDĚTE si nejprve jeho význam v bibli, tam by se dalo uvažovat o celkem důvěryhodném zdroji, je jich tam 35 veršů obsahujících toto slovo - http://bible.kazani.cz/?q=svátné&exact=2 - tak zjistíte, že slovem posvátné je míněn nějaký KŮL, HÁJ, OBELISK nebo SLOUP. No při troše představivosti zjistíte, že to je ze dřeva nebo z kamene, ale jde o vztyčenou tyč, přímku, tedy jednoznačný MUŽSKÝ PRINCIP. A o co bojujeme ve vztahu? O jednoznačné vyjádření sebe sama, jde nám jen o sebe, nejde nám o to se s druhým - s druhem MILOVAT. Mimochodem slovo milovat je v bibli v 249 verších -http://bible.kazani.cz/?q=milovat&x=0&y=0. A radši vám ani nebudu říkat kolik těch spojení je o sexu. Mrkněte se sami.