+ PLUS

Být ozdobným květem na stromu života? Tak si to mnozí lidé ve vztahu představují, proto asi nic pro partnerství nedělají. Snad jen, že z nich partner "kvete". A nebo to, že je partner chce takové vidět a mít, a to se jim "nelíbí" a jen druhé, kteří je takto vidí odsuzují. Je mnoho názorů. Je mnoho hlav. Málo srdcí. Ale láska ve vztahu k druhé bytosti je jen jedna. Je to chuť přitažlivosti. Přitažlivosti ke sdílení. To, co je láska se dá vyjádřit matematicky, jako 1 + 1 = 3. Sdílení stejného prostoru, kde jsou k sobě přitahovány dvě entity. Dvě jedničky, dvě osobnosti, dvě individuality. Každá jiná, každá jsoucí dojít k poznání. To, co přivedlo ty dva lidi k sobě, aby z nich stvořilo člověka, muže a ženu je to znaménko uprostřed mezi nimi. PLUS. Dvě malé čárky zkřížené uprostřed toho všeho. Počátek vztahu dvou duší, které se zaslíbily sami sobě a staly se jednotou. Jednota znamená, že oba respektují, že právě ono plus dává jejich lidskému rozměru onen třetí prvek, to navíc k 1 plus 1. A dává to tam každý z nich sám tím, co ve svém životě vytvořil.

Plus, malé znaménko povznášející drobný lidský osud na úroveň Boha? Počátek, odkud se vyměřuje společný prostor, kde oba sdílejí svůj dech, v intimitě sexuality těl, kde chovají oba své city, vyjadřují své plány a ideje, kterými sami sebe inspirují k životu a tím taky celý svět. A pro všechny páry vyměřující svůj Eden, kde poroste jejich strom Poznání a Života platí tato stará moudrost: "To, co máte v sobě, vás zachrání, když to vytvoříte sami ze sebe. Jestliže to v sobě nemáte, pak vás to, co v sobě nemáte, zahubí." Dlouho jsem pátral, co je to TO. TO je přitažlivost. To, co přitáhne to jediné, co jako člověk mám. Mou POZORNOST.

Jak se s partnerem dokázat spojit, když žijeme ve světě, který nás učí jen hodnotit a rozdělovat? Být prvním. Jen jedním. Jedničkou. To je cesta do pekel. I když ve jménu božím. Nesbírají se hrozny z trní, ani se nesklízejí fíky z bodláčí = říká jedna stará moudrost = neboť ani jeden nemá žádné plody. Dobrý člověk vynáší dobro z pokladu svého srdce, špatný člověk vynáší špatné ze špatného pokladu, který je v jeho srdci, a tak mluví a činí špatné věci. Láska je umění přinést svůj poklad = sami sebe, protože nic cennějšího nemůžete v lásce dát. Přivést TO ve vás ke vztahu. K touze. K přitažlivosti. K plus. Láska je oddat sám sebe tomu znamení plus mezi dvěma lidmi. Stát se člověkem znamená otevřít se úplně všemu a říct NAHLAS: "Ahoj lásko. Tady JSEM. Jsem jen tím, čím jsem. Jsem, který jsem. To je to, co ti mohu dát".

A je jen na tom druhém, zda-li to, co nabídnete, zváží a stanete se jeho druhem. Stanete se jeho plusem. Jeho kladem. Tak makejte. Každou vteřinu, abyste nebyli jen skladem. I když s kladem. Ten jen sám o sobě nestačí. Pěkný večer i další dny. S láskou. MZZ