JÁ + JÁ = MY.

Chceme na sobě pracovat. Ale ve všem, co děláme jsme limitováni množstvím energie, kterou náš organismus vytvoří. Každý náš stav, každé jednání, každý prožitek, každá myšlenka vyžaduje určitou energii, určitou konkrétní látku. Dojdeme k závěru, že pro naše poznání sebe sama je nejdůležitější uvědomování se...jenže poznávat, vnímat či porozumět můžeme jen tehdy, když k tomu máme energii.

Je třeba se naučit jak ušetřit větší část energie na produktivní práci na sobě namísto neproduktivního plýtvání. Energií plýtváme obvykle na zbytečné a negativní emoce, na očekávání nepříjemných věcí, ať skutečných či žijících jen v našich představách. Na špatné nálady, na zbytečný spěch, nervozitu, podrážděnost, představivost, bdělé snění, atd.

Energie se plýtvá na neharmonickou spolupráci čaker (energetických center) , na zbytečné napětí svalů, na klábosení, na "zájem" kterým svou pozorností projevujeme o druhé lidi, přičemž na nich nic skutečně zajímavého není = utíkáme od sebe namísto abysme zaměřili pozornost na sebe a ven pak jedině pokud ji spojíme s 3AXIS VISUAL LANGUAGE (http://www.pei-3axis.cz) = aby nám přinesla energii zjištěné informace nazpět.

Když člověk řekne STOP, zastaví se a začne pracovat s těmi všemi navyklými stránkami svého života, ušetří obrovské množství energie a s pomocí této energie může snadno začít práci na zkoumání sebe sama. Nicméně po určité době zjistí, že i když dokáže ušetřit a posléze i vyrobit velké množství energie navíc, zjistí, že ani tato energie nestačí a že musí její množství ještě zvýšit. A to je možné. Lidský organismus je továrna postavená na hodně velký výkon. Obyčejně používáme jen malou část svého stroje, většinou jen k udržení existence.

Práce této továrny zvané člověk spočívá v přeměně jedné materie v druhou a to z hrubší na jemnější. Oddělíš jemné od hrubého říká v Smaragdové desce Hermes Trismegista.  V podstatě je hlavním úkolem čistit energetické těla (8 energetických těl tao -http://www.witcher-wizard-wanbli.cz/2013/07/osm-tel-energie-ktera-mame.html) od bloků, a umožňovat jim růst a přirozeně je posilovat. Všechny látky nezbytné pro fungování organismu, pro psychickou práci, pro vyšší funkce vědomí a růst vyšších a jemnějších energetických těl vytváříme z potravy, která do nás vstupuje zvenčí. přijímáme tři druhy potravy: 1. běžné jídlo, které jíme - 2. vzduch, který dýcháme - 3. naše dojmy. Že jídlo i vzduch jsou zdroj energie asi chápeme, ale dojmy? Nicméně si musíme uvědomit, že každý vnější dojem ať už na sebe bere podobu zvuku, obrazu či pachu, obsahuje určité množství energie. A energie se nemůže přenášet bez materie, bez hmoty. A jestliže tak do našeho organismu vstupuje vnější energie i z dojmů, stále je to energie, která nás živí. K vyrovnané existenci musíme přijímat všechny tyto tři druhy energie. Organismus může poměrně dlouho existovat bez jídla. I šedesát dnů. Bez vody existovat nemůže. Bez vzduchu existuje tak 2 - 3 minuty. Bez dojmů však nemůže žít člověk ani jediný okamžik svého života. Kdyby se tento přísun zastavil, člověk by zemřel. Proto bylo nejstrašnější vězení samotka, kde se dojmy z vnějšího prostředí omezily na minimum a člověk po 5 dnech samoty nikdy nebyl už jako dříve. I proto se 5 dnů po sesuvu domu přestává v troskách hledat.

Proud dojmů přicházejících zvenčí je jako řemen kola, které pohání motor našeho stroje. Hlavním motorem byla odpradávna příroda. My ji v posledních letech nahrazujeme zbytečnostmi. Víte ani ožrat se, zhulit se a zašukat si je vám na nic, když to v sobě neumíte prožít. Jo my si to myslíme, že to prožíváme. Pak ale, to co z vás a na váš úkor žije je vaše mysl. Nevědomá k tomu. Dá rozum, že jen z dojmů taky člověk existovat nemůže. Prostě všechny tři složky nám umožňují na sobě pracovat. Jak? Jednoduše. Za obyčejných životních okolností si neuvědomujeme sebe sama. Nikdy. Necítíme se ve chvílích vnímání, při prožitku emoce či myšlenky nebo v momentu jakéhokoliv svého činu. Drzé tvrzení, že? Když to, co k člověku přichází, člověk přijme a pochopí a pokusí si díky tomu uvědomit sebe sama, pak je každý dojem takřka dvojnásobný. A v tom případě i energie. V obyčejné letargii mysli se podívám přes ulici na dalšího člověka. Namísto pouhého nevědomého přijetí obrazu = je já se na něco koukám, vyvstane v mysli trénovaného jedince otázka : "A dívám se na něj proč?", nebo "Co mě to na něm vlastně zaujalo?". Kdo umí používat 3AXIS VISUAL LANGUAGE, ví proč se dívá a na co se dívá. Jeho pozornost sice odvede část energie od něj pryč, ale zase se obohacená vrátí nazpět. Namísto jednoho dojmu, kterým bych energii jen ztratil a ani nevěděl proč - a tomu většina říká život, se mohu o světě kolem dozvědět dvojnásobné množství informací a tím přitáhnu i větší množství emocí a energie. Protože právě tato práce = pozorování sebe sama ve chvíli, kdy přichází dojem, zaznamenávání, jak vnímání těchto dojmů probíhá a současně definování pojmů - to vše dohromady přinejmenším zdvojnásobí intenzitu všeho, co přijímám.

A pokud si uvědomíte svůj dech spolu s potravou, kterou jíte a se všemi pocity, které se ve vás vyvolávají, jste na nejlepší cestě vnímat beze zbytku vědomě celý svůj život. A tomu se říká žít s láskou. MZZ

PS: pro ty, co létají vysoko a daleko. Všechny tzv. psychické procesy jsou materiální, neexistuje jediný proces na Zemi a v okolním vesmíru, který by nevyžadoval výdej určité odpovídající látky. Je-li látka přítomna proces pokračuje. Není-li proces se zastaví. Takže až zase někdo budete bruslit na tzv. bezpodmínečné lásce, tak ujíždíte milé dámy a pánové jen jedním směrem. Energii ze sebe jen vydáváte a ani nevíte proč. Myslíte si, že víte, ale mysl je jen třetina z člověka. Je my vás líto. Probuďte se. Ještě není pozdě...zdroj: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10205146365849209&set=a.2765749153352.2141162.1546591728&type=1&theater

Žádné komentáře:

Okomentovat