Emoce nám zastírají pravou podstatu věcí…

Emoce. Téměř magické slovo. Jsou mocné, ovládají nás za každých okolností. Dokonce i teď, když pro vás píšu, jsou ve mně emoce. Jsou nedílnou součástí našich životů. Mají své krásné ale i stinné stránky. Jedno je však jisté. Pokud chcete udělat jakékoliv dobré rozhodnutí, měli bychom ho dělat v neutrálním stavu, tedy bez emocí. Možná se budete divit, alepokud se chcete naučit vnímat hloubku a podstatu věcí, naladit se správně na hlubokou empatii, musíte se svých emocí vzdát. Ne natrvalo, jen pro danou chvíli. Jedině tak se dá pochopit pravá podstata toho, co vidím, co se kolem mě odehrává. Stát se neutrálním, nezávislým. Naše emoce nám do všeho přimíchávají své vlastní pravdy. Když se nám například něco moc líbí, shledáváme, že to musíme mít, i když to tak není. Když se něčeho bojíme, strach bývá daleko větší, než to ve skutečnosti vše je. A tak dále. I moudrost člověka vychází z neutrálního stavu člověka. Ne z člověka bez emocí, ale z člověka, který je dokáže používat ve svůj prospěch. Dokáže je ovládat, je jejich pánem. Neříkám zde, abychom se emocí vzdali. Myslím, že to není úplně možné – emoce jsou nám přirozené. Navíc by život člověka ztratil něco ze své barevnosti. Je však možné se je naučit používat, pokud je chceme, pokud je potřebujeme. I když jsou emoce potřebné pro naše přežití, zastírají nám pravou hloubku prožitků, procítění skutečnosti. To silné propojení s věcmi kolem nás. Můžete namítnout, že to jsou právě emoce, co nám zprostředkovává zážitek. Ano máte pravdu, ale vnímáme tu naši emoci, ne samotnou hloubku prožitku, který se bez emocí rovná „malému osvícení“. Kdybyste si představili emoci jako určitou barvu, tak každá tato barva nám přibarvuje vše, co vnímáme. Proto nevidíme čistou, průzračnou vodu. Jen vodu zabarvenou různými barvami (emocemi). Je těžké to vyjádřit slovy někomu, kdo něco takového nezažil. Ale přesto jeden podobný příměr existuje. Je možné to přirovnat orgasmu při sexu. Stav, který není emoční. Není to štěstí ani neštěstí, je to stav čistého bytí. Vnímáte pouze jeho absolutní hloubku, bez příčiny a emocí. Nejste ani vy sami. Není nic. Jen bytí. Myslím, že to chápete. Není na tom nic složitého, kromě toho se naučit stav bez emocí…
Mějte krásný víkend, Pavel

Žádné komentáře:

Okomentovat