ASTRÁL


Někdy nemůžete v noci spát. Probudí vás ozvěna srdce člověka, jenž právě spí právě o stovky kilometrů daleko. Je to možná láska, ale je to možná i projev morfogenetického pole, kterému říkáváme astrál.

Astrál (astrum = lat. souhvězdí, nebe) je ústřední termín hermetismu, který převzala i theosofie a antroposofie. Představuje kosmickou, nadpřirozenou, duchovní říši složenou z „jemné“ substance, do které se mají promítat všechny skutečnosti, děje a poznatky z reálného světa a která může zpětně do našeho života zasahovat a ovlivňovat ho. S reálným světem, tvořeným hrubou substancí, je astrál těsně propojen zářením. Člověk proto obsahuje vedle fyzického těla a duše i tělo astrální, což má být neviditelné vnitřní tělo člověka, které je sídlem emocí, instinktů, někdy i myšlení nebo duše, ducha nebo životní energie, má spojení s mimozemským astrálem a navenek se projevuje jako aura. Nejvíce v současnosti pracuje s tímto dříve spíše magickým pojmem teorie tzv. „morfogenetických polí“ anglického biologa R. Sheldraka (1981). Tato „morfogenetická pole“ jsou podle něj „neviditelné organizující struktury, které formují a utvářejí věci jako krystaly, rostliny a zvířata a působí tím organizačně na chování“. Tato pole obsahují sebrané informace všech minulých dějin a evoluce a existují mimo materiální struktury, nejsou fixovány v genech.

Otázkou však zůstává, proč jsme my lidé postižení právě tímto polem. Proč mluvím o postižení? Proč nevítám takovou možnost propojení se s ostatními organismy? Mnoho lidí v mnoha kulturách je nadšeno pojmy jako je všeobjímající láska, nebo splynutí duší v světové podstatě, staneme se jednou láskou atp. Osobně se na mnoha případech denně přesvědčuji, že jsme tímto polem "posednutí" více než si uvědomujeme. Jde o pole, kde se míchá veškeré nevědomé jednání všech organismu. Astrálem je v podstatě také jakákoliv činnost sekt, či náboženských či filozofických systémů. O tom, že by tito lidé ve vlivu takovéto společnosti byly jednoznačně sami sebou, tak proti tomu hovoří už právě jejich potřeba být příslušníky takovéhoto určitého hnutí či skupiny. Ano, všichni chceme řídit, vlastnit a chceme mít. Aspoň vliv. Problém je právě ve směřování. Řídit se máme naučit sebe. Když řídíme sebe, řídíme celý svět. A astrál nám dává možnosti řízení, o kterých se nám v podstatě ani nezdá. My je pak považujeme za nadpřirozené možnosti člověka potvrzující jeho svatost. Jeho výjimečnost. Všimli jste si, že v mnoha hlavně náboženských systémech se tzv. "svatí, swamí, guru, atd..." až fanaticky uctívají? Existují pak samozřejmě i svatá místa a svaté relikvie. Svatost v pohledu do očí a srdce druhého člověka však moc ne, že?

Málokdy je někdo schopen astrál dlouhodobě řídit a i když se o to mnoho lidí pokouší, radím vám za sebe, nedělejte to. Většinou právě tento astrál díky své mohutnosti "posedne" a bude řídit vás. Tahle struktura je závislá především na tom, jak ji nakrmíte. Modlitbou, meditací, cvičením, prostě zaměřenou pozorností. A pokud nejsme jednoznačně zaměření a v několika proudech řešíme najednou x věcí, jsme pod vlivem astrálu. A je to potvora dost a dost hladová. Postupem času její spotřeba energie přesáhne vaše možnosti a vy propadnete dennímu snění v kanálech channelingu, kde vám na vaši "jedinečnou" vnitřní TV pouští astrální nevědomí přesně pro vás upravené zprávy, jenž většinou potvrzují vaši výjimečnost či jedinečnost. Můžete si být jistí, že to ve vás pracuje a dost manipulačně vaše nevědomí a to ve spolupráci s vaším egem.

Chceme-li to vše změnit musíme být JEDNO-ZNAČNÍ. Jedině potom nás astrál poslouchá bez negativní odezvy, kterou tvoří naše nedomrlá a nedotažená přání. O které tolik usilujeme. Jedno znamená to, že jsme v tom, co vysíláme a přijímáme JEDNOTOU a taky, že jsme schopni se vyjádřit. Stvořit ze všech buněk našeho těla ve spojení s naší emocí a myslí ZNAK (formu). Ten, kdo dokáže stvořit tvar a naplnit jej obsahem je tvůrce nezávislý na čemkoliv. Nezávislý na cvičení, na meditaci, na skupinových terapiích, na nakupování, na kávě či cigaretě, na všem, co jej pohlcuje. Protože vše, na čem nezjednoznačně ulpívá naše pozornost je astrál. Astrál je především o nevědomém ulpívání. Proto ve všech lidech tvořím svými otázkami a přítomností pochyby a ptám se jich stále znovu a znovu. A čím více se svých pohybností zbavují, tím více se stávají sami sebou. Ano, např. veškeré náboženství je o ulpívání. A někteří bigoitní fanatici si bez Krista ani nevytřou papírem zadnici. Někteří lidi se nenají, když se nepomodlí a jiní se zase nemohou milovat, dokud nesplníte jejich požadavky na tantrické postupy či polohy. Ve všech případech jde o ulpívání na astrálu. A ten trhá naši pozornost na jednotlivé díly. Trhá nám naši pozornost v jednoznačném zaměření se v lásce mezi např. tři subjekty, máte tedy někoho rádi a nevíte, pro koho se máte rozhodnout? Chcete jistotu? Pak chcete a hledáte jednoznačnost. Bez pochyb. Bez dvousmyslů. Viz angl. výraz unambiguous = jednoznačný, jasný, nedvojsmyslný. A nebo slovo unequivocal = jednoznačný, jasný, nepochybný. A víte, že jednoznačný se řekne i jako clear = jasný, čistý, jednoznačný, zřejmý, zřetelný, volný. Jednoznačnost dává svobodu. A volnost srdce bez pochyb.

A v tom tkví síla a kouzlo astrálu. Pokud nejste ve svém projevu k druhým jednoznační; to jest nedáte jasně najevo zda chcete či nechcete vztah a proč, to jest buď se vám dobře se vám spolu sexuje nebo si hluboce povídáte či prožíváte své emoce nebo vše dohromady; pak jste rozerváni astrálem do několika rolí, do několika vztahů, které prožíváte stejně důležitě, tedy vaše ego si je užívá a vy se tím pádem nemůžete pro nic rozhodnout. To samé platí pro práci, kamarády, rodinu... Astrál je příznačný právě pro svou pudovou rozervanost, několika směrovost, spjat je hodně s pudovou sexualitou, alkoholem, uvolňujícími a omamnými látkami, které z nás dělají a ne jen trochu, mechanická zvířata, co se nestarají o důsledky svých činů. A astrál nás naučí na svých pudech ulpívat. Pudy jsou totiž nejsnadnější cestou k nevědomí. odtud astrál čerpá naši energii. No, ony ty pudy nejsou špatné, jen to ukotvení v nich a ne v ničem jiném, které postrádá i ostatní patra člověka a jeho srdce, to je špatné. On totiž astrál takhle rozerve na kusy i naši duši. Jak potom můžete někoho milovat? Jak si vůbec můžete myslet, že někoho milujete? Když nejste sjednocení v sobě, ale potřebujete naplnit tu nebo onu stránku svého seznamu hodnot? Jednoznačnost je konečným důsledkem procesu, kterému se dříve říkávalo HIEROS GAMOS. Spojení dvou polovin člověka v jednotu. A právě tím, je tento tvor označen. V latině se člověk řekne UNUM = JEDEN. V angličtině se řekne ONE = JEDEN. Ve francouzštině se řekne UN = JEDEN. V němčině EIN = JEDEN. V španělštině a italštině UNO = JEDEN. V ruštině ODIN = JEDEN. V perštině je znak pro člověka takovýto یک a znamená JEDEN. V činštině je pro člověka znak 一 a znamená JEDEN. Omlouvám se jazykům, které jsem vynechal...

Kdo v pravdě ví, kdo může na světě říci, odkud vše vzniklo, odkud se vše vytvářelo? Bozi se zrodili později s tímto světem v myslích lidí. Kdo tedy ví, z čeho svět povstal? Ten, jenž toto stvořil svou mocí, ať sám JEDEN vše vykonal nebo ne; on, bdící nad světem v nejvyšším nebi, jistě to ví … nebo neví to ani on sám. :)
MZZ podle Rgvédasanhitá 10.129