Tantra je milovat tvé srdce v mé ruce...

Tak co čekáte, že to bude? Vynechme nábožensko-spirituální omáčky, kterými si mnoho z nás koření svou návštěvu tantristické masáže, kde nás někdo cizí za peníze osahává a my se při tom vzrušíme a uvolníme. Moje vidění a vnímání tantry a sexuality je omezeno na párový vztah dvou osob. Na milování muže a ženy, kteří spolu mají vztah. Teď by měli přestat číst ti, co chtějí přivést do šíleného orgasmu svou partnerku po dvou schůzkách pod lampou v parku dotykem bodu A nebo G. 

Tantra je pro mne postoj. Můj vnitřní postoj k mému partnerovi. Patří ji moje celá pozornost. Tedy ji - jsem stále heterosexuál. :) A tato pozornost vyvolává hloubku prožíváni kontaktu s mou partnerkou. Z počátku vztahu je to nepříjemné, protože to vytahuje na světlo mnohé stínové legrace, které bývají zasunuty hlouběji v podvědomí, tedy určitě více než 13 - 15 cm, podle evropského průměru. Můj partner je prostě zrcadlo, se vším co ukazuje. I to je tantra. Vlastně je to můj vlastní vztah k milování, k prožívání sexuality. Je to jen způsob, jak si hrát. Není to cíl. Cílem je sexuální hra sama o sobě. Cílem je poskytnout oběma možnost se vyjádřit. V pohybu splynutí dvou těl najít jednotu. Nasloucháním vlastní smyslovosti, citlivosti. Chce to schopnost být uvolněný a plně ponořený do hry. Tady mají náskok ti, co meditují. Ale hlavně ti, co umí ukotvit svou meditaci ve svém těle, což je taky celkem sranda. V tantrickém způsobu milování jde o spojení dvou myslí, srdcí i těl a zde je dobré umět uvolnit se do sebe. Tantra je i o způsobu milování se, ano i techniky k ní patří, ale pokud se vše zvrhne, že ona stojí na hlavě a on přiráží v pozici s hlavou pod topením a nohama na stole, jde spíše o možnost si ublížit než se milovat, pak radši zkuste BDSM. Prostě jde o rituál, kterým oba dva partneři posvěcují svůj vztah na vyšší úroveň díky splývání své intimity. Ano a může trvat i mnoho hodin, ne nebudu psát, jak dlouho sem to zatím vydržel, ale děkuji stálo to za to. A teď po předehře, která je nedílnou součástí, jak článku, tak vlastního kontaktu, něco praxe.

Problem bývá mnohdy právě u ženské části populace. Ta se v současnosti nutí dost šíleně do různých sexo eso praktik nemající dost daleko k vylétání komínem na sabbat, jak ve středověku. Jeden problém je, že při tantrickém způsobu milování se po ženě vlastně chce, aby byla odevzdaná. Tedy plně soustředěná na splynutí. To se ale ona musí chtít vzdát možnosti všechno kontrolovat. To jde v současnosti, kdy si většina mancipovaných žen hraje na muže, dost blbě. Ještě dávat chlapovi kontrolu, to tak. K tomu si musíte dámy, partnera vážit a uznávat ho. Když žena z muže sílu jeho vnitřního směřování vnímá, působí to automaticky a přirozeně. No pravda najděte chlapa, kterej ví, co chce a je schopen v sexu zůstat tzv. nad věcí a umožnit oběma občas zatočit kormidlem...takže pánové ať chcete nebo ne, musíte si získat nejdříve ženinu důvěru, ne vagínu!

A i když se dnes mnoho žen prohlubuje ve své vášnivé touze až je hluboká, jak Mariánský příkop, umění tantrického milování je bohužel více v rukou muže. To doslova, málo který muž totiž tuší, jak se může rukou dotknout ženy tak, aby se přitom kdekoliv na povrchu jejího těla dotýkal především jejího srdce. On totiž musí umět ženu cítit, vnímat jejich spojení a podle schopnosti oddalovat svůj orgasmus, ten někdy ani není třeba a to tak, aby právě u ženy došlo k tomu, že se otevře. Otevře ve svém srdci. Otevře se vám každá i trochu blbě nabroušená kudla, ale srdcem skoro žádná žena, to je zase povzdech, mířící do řad žen. Většina jich totiž s láskou opečovává své vlastní emoční bloky, předané s touž láskou maminkou i babičkou, které pak brání volnému proudění energie. A co je vlastně tantra než hra s energii? Než vyladění obou organismů na společnou vlnu, která umožní oběma se uvolnit a nakumulovat a předat si vzájemně další obrovskou vlnu energie, která při sexu vzniká, říkáme ji extáze. Ta totiž mezi oběma partnery spustí hlubší okruh, který prostě rezonujíc nejprve na pokožce a postupně proniká do hloubky a do všech buněk. A až pronikne všude, jste bez času a prostoru vrženi do spojení s celkem, s vesmírem, s Bohem, to je jedno, jak tomu říkáte, důležitý je výsledek. Zmizí já a ty a vznikne my. A tak to, kde to, co je venku a uvnitř a venku a uvnitř najednou zmizí a k tomu, co je za tím vším už slova nestačí. Prý něco jako proud částic. No a vidíte, minule jsem se úplně nesoustředil a políbil partnerku. A zkuste pak přepravovat hromadnou dopravou batoh a ženu, která ji má, "jak z praku", protože se dostala rychle do stejného stavu sdílené euforie...prostě vás tantra začne učit používat extázi a to zcela legálně ve vašem běžném denním životě. A ano najednou díky sexualitě i v denním režimu vnímáte jinak lidi. Soucitněji, všímavěji, citlivěji. Lidsky. Díky lásko. Mimochodem, já ji mám jako z praku, kdykoliv se na mě podíváš tím svým pohledem.... :)

V právě vyšlé knize o systému vizuální komunikace 3Axis "Tak mluví tělo" je několik věcí, které mají souvislost právě se sexualitou. Zajímavě je zde rozdělení člověka na jednotlivá patra. A souhlasí i častými blokacemi v čakrových systémech a tedy i v sexualitě. Nejvíce problémů míváme totiž na rozhraních. Tělo rozdělíme podle 3Axis na hlavu (informace) + trup (emoce) a pánev s nohama (pudovost, tělesnost). Pak když jsou uzavřené čakry na krku (modrá = komunikace), jde o to, že dotyčný/čná má otevřené spodní čakry = pudově ujíždí na hovadinách, které si tzv. užívá. No problém je v tomto případě v tom, že má při tom vypnuté srdce a ať se snaží sebevíc, nedaří se jim potkat své srdce ani i ve velmi excentrických zážitcích, které spíše hraničí s pornem a ne s tantrou. A naopak uzavřené spodní čakry (oranžová = ukázat se) znamenají odstřižení od své přirozené pudovosti a otevření se směrem vzhůru (bílý sex, a již zmiňovaná tantra), to jest totální utržení se od země, od reality. A jejich láska je nepřirození a to včetně jejich sexuality. Pády z těchto výšek nezabrzdí ani čarodějné koště.

To, že nám pak jakýkoliv blok brání v tomto prožívání je jasné. A neskákejte Indům ani na ty populární, ty jsi klisna a já zajíc a když nám nesedí lingam, tak se nemůže tvoje joni dostatečně božsky naplnit. Šmarjá, když se žena s mužem opravdu milují, je naprosto nepodstatné, zda jsou jejich pohlavní orgány dlouhé nebo krátké, široké nebo tenké. Jak mi prozradil právě jeden Ind, když je pár v harmonii, pak se jejich pohlavní orgány časem navzájem přizpůsobí. Vždy šlo a půjde o to, zda se dokážeme sladit. Cílem moderního tantrismu je začlenění sexuality do života, poznávání a osvojení metod, které vedou k plnohodnotnému prožívání sexuality a jejímu využití pro osobní transformaci. Ideálem není jakýsi stav mystického vytržení bez vztahu k realitě, ale stav, kdy jedinec poznal sebe sama a reálně odstranil své vlastní nedostatky natolik, že žije spokojený a harmonický život, přičemž může uplatnit své schopnosti a realizovat své touhy. Součástí této cesty je právě PŘIROZENÉ prožívání sexuality, erotiky a lásky.

Tantrický člověk je osoba, která bez ohledu na přesvědčení, filozofii nebo náboženství, usiluje o duchovní růst, tedy SMĚŘUJE svou energii k něčemu konkrétnímu. Nejlépe k SOBĚ. K tomu se VYJÁDŘIT. S LÁSKOU. Tantra sama o sobě nespasí ani mě ani vás. Nepřinese nám ráj na zemi a ani nám nedodá větší klid, spíše naopak. Pro mě je to prostě vyjádřená schopnost milovat. A je štěstí, když pro tuto schopnost naleznete někoho, kdo je ochoten ji s vámi sdílet. Važte si toho. A při každém vášnivém dotyku těla partnera si uvědomte, že právě nyní držíte jeho srdce ve své ruce. Puls vašeho tepu, totiž při sexu vyrazí zevnitř k povrchu těla a do všech buněk donese ozvěnu vašeho srdce. Tomu se dá říkat tantrická láska. Změní vám to život. Uvidíte. 

Pro Beauty Art napsal Michal Zdeněk Zachar