Probuzení z kundalini aneb matriX naruby...

Abyste něco viděli napořád, tak to musíte spatřit aspoň na vteřinu. Tisíce věcí brání člověku v tom se probudit a vnímat svět takový, jakým je. Ty věci jsou naše představy o životě. Všechny vjemy o reálném životě přicházejí v podobě krátkých záblesků, které se stávají častějšími a častějšími až se z nich stane život. Ale aby se ten život odehrával nikoliv v moci snů a hypnotických představ, je třeba vědomě jednat s cílem se probudit. K tomu je nutné znát to, co nás ve spánku drží. Ano, to čemu lidé říkají život, ja říkám spánek. Hypnotický. Hadí. Hadi totiž umí hypnotizovat svou kořist nejlépe ze všech.

Možná jste už slyšeli či četli o tzv. kundalini, o ohni životní síly, hadovi kundalini atp. Tímto výrazem se označuje druh síly, energie, která je v člověku přítomna a kterou prý člověk může probudit ke svému prospěchu. Když si vezmete všechny teorie o jejím původu vedle sebe, ani jedna nenabízí uspokojivé osvětlení této síly. Někdy je totiž spojována s určitým pohlavím, někdy jen s pohlavní silou a někdy zase o tom, jak využít energie pohlaví k jiným účelům. Bylo by zajímavé zjistit, kdo z těch tzv. "esoteriků", kdysi kdesi zaměnil význam a smysl a z něčeho v podstatě hrozivého a pro ty, co si nechtějí hrát s ohněm i velmi nebezpečného, stvořil mýtus ve který lze doufat a co lze prý očekávat jako nějaké požehnání. 


Říká se, že je kundalini jako spící síla, had uložena nad v první čakrou (Múladhárou) v takzvaném múladháru v křížové kosti (os sacrum) a vyskytuje se zde v latentním (utajeném - proč asi?) stavu. Je uložena až nad první čakrou, je tedy jen pomocnou energii, nikoliv hlavní, ale to jejím zbožňovatelům jaksi uniklo. Prostřednictvím soustav tělesných i duševních cvičení, které se liší podle jednotlivých škol, adepti usilují o její probuzení a následné vystoupání sušumnou jednotlivými čakrami s cílem dosáhnout stavu probuzení (mókša = seberealizace = sebepoznání). Stoupání této energie bývá podle výpovědí adeptů doprovázeno pocity tělesného uvolnění, subjektivní radosti, lehkosti a klidu za současného zjemnění vnímání. Při průchodu Kundalini šestým centrem (Adžňá čakra, Ajna čakra), oblastí, kde se kříží oční nervy, dochází vlivem Kundalini k „pročištění vědomé pozornosti“, které je následováno plně bdělým stavem vědomí bez myšlenek (Samádhi). Já tomu říkám oslepnutí ve jménu této síly. Je to, jako by vám tato síla nasadila svoje brýle. A to velmi růžové.

Kundalini totiž není něco, co by bylo pro vývoj člověka jakkoliv nezbytné. Jinak by nebyla uložena v utajovaném stavu, že? Ve skutečnosti představuje kundalini sílu energie PŘEDSTAVIVOSTI. Ne nadarmo nám k extázi a orgasmu stačí mozkové impulsy, že? Pokud si uvědomíte, co je základem popisu slova před-stava, jde o stav před stavem. O stav před tím, co se skutečně stane.Co je před tím, než se např. pohneme? Impuls. Odkud? Z vesmíru, z podstaty bytí. A my naslouchající svými mozky zachytáváme tento signál. No, ale neřídíme se podle něj - viz. kniha Svět bez hranic, Joe Vitale, str. 31. Je legrační, když se podíváte, jak se třeba představa řekne anglicky? NOTION. NOT-ION. Ne ION, ion znamená totiž podstatné jméno. Ne podstatě...když byste to chtěli třebas rusky se představa řekne ideya. Ide, jde, ya, ja. Kudy jde já? A kdo je tedy ten, kdo řídí vaše kroky? Vy? Nebo vaše brýle?

Představa je moc fantazie, která tak zabírá místo skutečné funkci, kterou potřebujeme v životě nejvíce. TVORBĚ. Tvorba je je proces, který tvoří náš život. Největší lež je prohlášení, že právě kundalini je tvořivou silou. Kundalini je před ní, analyzuje a dává nám na výběr z mnoha možností. A my o ní přemýšlíme. Nestačí přemýšlet, musí se činit, řekl kdysi Goethe. Když člověk sní, místo toho, aby jednal, když jeho sny nahrazují skutečnost, když si představuje, že je svou rolí...uvízne v matriXu rozměrů, že se vám o nich ani nikdy nesnilo. Když se totiž někoho normálně zeptáte, kdo je, nikdy vám neřekne jen já, ale odpoví s popisem své společenské role. Jsem dělník, jsem řidič, jsem filozof, jsem matka, jsem ten a ten či ta... to pak v něm působí kundalini. Kundalini má totiž tu výhodu, že dokáže oslovit všechna energetická centra v člověku najednou, dokáže se spojit se všemi čakrami a naše energie, naše my se často spokojí jen s představou, namísto se skutečností. Lev žijící jako ovce, to je náš život.

A cesta ven ze světa představ existuje. Říká se jí osvícení, probuzení. Někomu se jen rozsvítí v bedně. Já jí říkám dehypnotizace. Pro náš trvalý spánek v moci představ neexistuje žádný biologický důvod, takže člověk se prostě může probudit. Tedy teoreticky, prakticky je to téměř nemožné. Když totiž otevřete oči v probuzení, začne ona hadí síla zvyšovat svou energetickou vazbu na vaše představy tak silně, že zase rychle spadnete do spánku svých představ. V tomto spánku je totiž vše ok. Nic nenasvědčuje tomu, že byste spali. Jste vzhůru a vedete "normální" život. Prostě, zkuste se štípnout abyste zjistili, že nespíte? A jestliže člověk o objektivní realitě něco snad slyšel, kundalini to okamžitě přetvoří na představy a sny. Jedině ten, kdo pochopí, že probuzení je obtížné dosáhnout, ale ještě obtížnější je v něm vytrvat, má šanci.

No obecně vzato probudit se nepotřebujete mnohdy ani učit. Stačí pořádný šok. Spíte-li tvrdě jeden nestačí. Mnohdy je třeba někoho, kdo ty šoky přivodí. Někdo však toto nemá rád. No budit umí i budík. Problém je v tom, že na budík si zvyknete a pak už nebudí. Stejně jako na člověka. Je třeba přísunu nových a nových budíku. Nových a nových sexuálních zážitku a partnerů. Pak už jsou všude budíky, ale ty se musí natahovat a to si musíte pamatovat. Po čase usnete i tady. Zvyknete si, problém je jen v tom, že usnete daleko hlubším spánkem. Nakonec nemilujete nikoho, už ani sebe. Budíky je tedy třeba stále měnit, stále vynalézat nové. No je taky možné, že usnete a pak budete snít o tom, jak vynalézáte budíky a a pak je natahujete a obměňujete a váš spánek bude o to hlubší. :)

Prostě, když se jednou probudíte není to navždy. Je to na vteřinu a během toho pokračujte v práci na vědomém probuzení tím, že k ní přidáte další a pak další a další. Náš spánek je založen na ovlivnění našich smyslů a na tom, že vzbuzuje v lidech zaslepenost. Většina tzv. "představ" je založena na zaslepenosti, závislosti a na dalších lidských slabostech. Protože všichni to myslí dobře. A všichni všechno dělají v zájmu dobra, ale tak, jak ho chápou jen oni sami. A cesty k tomu vedou nejméně dvě. Buď v lidech vzbudíte zájem nějakou víru (v cokoliv) a nebo jim dáte strach.

Někdy si říkám, že žít JAKO člověk je trestem samo o sobě, protože žít tichém v bludu o sobě, co ještě horšího by mohlo vůbec existovat? Proti tomu je i křesťanské peklo jen skautský tábor. A všechno zlé se nám vrací zpět, protože si to nepamatujeme. V sobě, ve své hmotě. Ve svém těle. A ve svém srdci. Proč říkáme: "Bože smiluj se nad námi"; když tyhle slova jen drmolíme přes svoje rty, ale neprojdou při tom přes naše srdce? Protože, když říkáme nahlas slovo Bože, všimli jste si vůbec někdy, kde uvnitř nás to slovo zní?

Tak tam se začněte probouzet. Aspoň na vteřinu být člověkem ne jen jako. MZZ

PS: nic proti kundalini - je to síla, která umí vést naši pozornost, to ano, avšak není to její vedou
cí...