ZVĚŘ

To, co je pro mnohé z nás nyní v současných vztazích utopie (především díky sponzoringu naší vzájemné závislosti namísto lásky) znamená v reálném životě celostní přístup k stabilním a dlouhodobým vztahům a usnadňuje řešení, které bere na zřetel potřeby každého a klade důraz na laskavou a vstřícnou komunikaci mezi partnery. A už tím zmírňuje případné konflikty. Ne tak v současných vztazích, kde jeden vyhrává a druhý po nocích pláče do dlaní v koupelně. V četných hrách o moc, kterými ztrácíme svou lidskou podobu. Jsme ne-mocní svou mocí, kterou si dokazujeme na úkor partnera. Jsme míň než zvěř.Jinak je pro vás nelidskou odměnou moc z vítězství. Na úkor toho druhého, kterého potom můžete se ctí pohřbít nebo zatratit u sklenky v baru. Vyměnit partnera po vyčerpání zdrojů jako nepotřebnou součástku do vozu? Máte to, co jste chtěli, co vám přineslo vaše nespoutané ego, které je nyní na VRCHOLU vztahu. Jenže jak v reálném životě, tak v představách, je nesjednocené ego vždy jen tím jediným vítězem. A vy jste tu taky SAMI. Stojíte na vrcholu moci? Nebo postavení? Peněz? Vdali jste se pro slávu partnera? Či pro krásu a moc partnerky? A teď vám zbylo po tom výstupu na vrchol jen to jediné. Vy sami a strach. A bojíte se, že byste o své místo mohli přijít, že? Bojíte se o svou závislost.. Vyčerpaní osamělí vlci, běžící nejraději rychle a sami a nezávisle a dělající si všechno úplně sami? K čemu vlastně ještě potřebujete lásku? Když jediné, co máte rádi, jste vy sami jako vítězové? Ano, Kristus měl pravdu, když tenkrát řekl: "Otče, proč jsi nás opustil?" Co by také jakýkoliv Bůh dělal u lidí bez srdce? Usilujícím pouze bojem o svou moc?

Láska je tu proto, že nás učí pravý opak, že naše moc spočívá v tom se o ni rozdělit. Že nemusím všechno dělat sám. V životě a ani ve vztahu. Rozdělit lásku takovým způsobem, aby ona nedospělá hra na lásku ve jménu našeho nevyspělého ega nerozdělovala nás. Aby se láska stala zdravou součástí našeho života. Aby nám pomohla STÁT SE člověkem. A prospěchem, který povede k našemu oboustrannému vítězství. To láska je MOCná. A my můžeme být s ní. S láskou. MZZ


Žádné komentáře:

Okomentovat