PŘEDPOVĚĎ pro další týden do 4.5.2014. KOMENTÁŘ SI UDĚLEJTE SAMI.

ZÁKLADNÍ OTÁZKA TÝDNE JE KARTA = NEVINNOST

Zen říká, že když odhodíš všechny své vědomosti - patří mezi ně i tvé jméno, tvá identita, úplně všechno, co jsi dostala od svého okolí - když se zbavíš všeho, co ti dali druzí, nabyde tvůj život nové kvality, jíž je nevinnost. Tak bude ukřižována tvá persona, tvá osobnost, a tvoje nevinnost dojde vzkříšení, staneš se znovu dítětem, znovuzrozeným. Ze starce na této kartě vyzařuje dětinská radost ze světa. Obklopuje ho přirozený půvab, jako kdyby se smířil sám se sebou i s tím, co mu život přinesl. Zdá se, že hravě komunikuje s kudlankou, která mu sedí na prstě, jako by to byli ti nejlepší přátelé. Kaskády růžových květů kolem něj symbolizují hluboké odpoutání, uvolnění a svěžest. Odpovídají na přítomnost starce, jsou odrazem jeho kvalit. Nevinnost, jejímž průvodcem je hluboká životní zkušenost, je dětská, ale ne dětinská. Nevinnost dítěte je krásná, ale nevědomá. Jeho nevinnost nahradí nedůvěra a pochybnosti, jakmile povyroste a uvidí, že svět je nebezpečné a hrozivé místo. Nevinnost plně prožívaného života je naproti tomu moudrá a přijímá neustálé proměny zázračného života.


ODPOVĚĎ na otázku JE KARTA = TVOŘITEL

Na světě jsou dva druhy tvůrců: jedni z nich se zabývají objekty - básníci, malíři, ti všichni pracují s předměty něco vytvářejí; druzí jsou mystici, vytvářejí sami sebe. Nepracují s objekty, ale se subjekty; pracují sami na sobě, na své vlastní bytosti. A právě oni jsou skuteční tvořitelé, skuteční básníci, protože sami sebe utváří v mistrovské dílo. Ty sama v sobě nosíš skryté mistrovské dílo, jenomže si stojíš v cestě. Uhni trochu stranou, a mistrovské dílo se ti odhalí. Každý je mistrovským dílem, protože ničemu nižšímu Bůh život nikdy nedává. Každý z nás v sobě po mnoho a mnoho životů nosí ukryté mistrovské dílo, jenomže nevíme, kdo jsme, a tak se jen snažíme někým stát. Odhoďte myšlenku na to, někým se stát, protože ty už mistrovské dílo jsi. Nelze tě vylepšit. Musíš k tomu jen dojít, poznat a uskutečnit. Stvořil tě sám Bůh, nemůžeš být dokonalejší.

Zenový mistr na této kartě spoutal oheň, a namísto destrukce dokáže jeho energii využít tvořivě. Zve nás, abychom s ním sdíleli jeho porozumění, porozumění vlastní těm, kdo ovládli oheň svých vášní, aniž by je potlačovali, nebo aniž by je nechali ničit či narušovat rovnováhu. Je tak celistvý, že již není rozdílu mezi jeho vnitřním a vnějším světem. Všem, kteří k němu přicházejí, nabízí svůj dar porozumění a celistvosti, dar tvořivého světla, pramenícího ze středu jeho bytosti. Král Ohně nám říká, že to, do čeho se nyní pustíme s porozuměním, které pramení ze zralosti, obohatí život nás i druhých. Je čas vyjádřit se jakýmkoli způsobem, jakoukoli dovedností, kterou jsi v životě získal.
 

Žádné komentáře:

Okomentovat