MODLITBA pro stvoření člověka (Oratio de hominis creatione)

VŠEMOCNÁ LÁSKO
PROSÍME O MILOST
DEJ AŤ TĚ NIKDY
NIKDO NEMÁ DOST

JSI DÁVANÁ BRANÁ
KRÁSNÁ BEZMOCI
JSI SVĚTLEM RÁNA
A TMOU DO NOCI

A HLASEM MÍRU
ZPÍVEJ ODVĚKÁ
JSI SPÁSOU K DÍLU
STVOŘIT ČLOVĚKA


VENENUM AMORIS
VIVAMUS GRATIA
AUT DO DARE
NEMO SATIS NON SUM

DABIT TIBI BRANO
PULCHER INOPIA
LOREM AURORAM
A NOCTE TENEBRAE

VOX PACEM
MULTA SAECULA SANCTUS
NULA SALUS PART
CREATE PERSONAE