Zaříkání s pomocí Luny (NOV)

Evropské čarodějnictví je odpradávna úzce spojeno s Měsícem a lunárními silami. Uctívání trojné Měsíční bohyně je možná novodobým wiccanským výtvorem, vychází ale z tradic evropské lidové magie a bohatých předkřesťanských mytologických pramenů.

Babky kořenářky a vesnické vědmy, které působily na českém a moravském venkově před nějakými sty, nebo dvěma sty lety, už sice neznaly Dianu, ani jiná pohanská lunární božstva, ale stále ještě sbírali bylinky za úplňku a při zaříkání nemocí volaly Měsíc na pomoc. Z tohoto období se zachovalo velké množství etnografického materiálu, který dobře dokládá, že spojení Měsíce a čarodějnictví nevzniklo pouze v hlavách pánů Gravese a Gardnera, ale že je a vždycky bylo reálnou skutečností. Z knih, které mi za posledních cca.12 let prošly rukama jsem si vypsal spoustu poznámek. Našel jsem mezi nimi i tyto tři příklady zaříkání, která se pronášela při novém Měsíci :

"VÍTÁM TĚ MĚSÍČKU NOVÝ,
ABY MĚ NEBOLELY RUKY A NOHY.
VÍTÁM TĚ MĚSÍČKU NOVÝ,
NA ZDRAVÍ ,NA ŠTĚSTÍ,
NA VŠECKO DOBRÝ."

"VÍTÁM TĚ MĚSÍČKU MILÝ.
ABY MĚ NEBOLELY ŽÍLY.
VÍTÁM TĚ MĚSÍČKU DVOUROHÝ,
ABY MĚ NEBOLELY OUDY,
AŽ BUDEŠ TŘÍROHÝ."

"VÍTEJ MĚSÍČKU ,NOVÝ KRÁLU,
TOBĚ KU PLNI A MĚ KU ZDRAVJU!
VÍTEJ MĚSÍČKU ,NOVÝ DVÚROHÝ,
NA ŠTĚSTÍ I NA ZDRAVÍ!
TOBĚ NEBO I KORONA
A MI ŠTĚSTÍ I OBRONA."
----------------------------------------------------------
zdroj: Moje kniha stínů