POŽEHNÁNÍ pro CESTU (Blessing)

Když těžké břímě ohne tvá záda a klopýtneš,
kéž se zem roztančí, podepře nohy tvé,
a ty vykročíš dál mezi života vlny.

A když šeď za oknem vezme tvým očím jas,
když ti srdce sevřou obavy, že cenné ztrácíš zas
kéž všechny barvy pak, indigo, červená, i nebeská,
příjdou zas probudit v tvé duši radost z krás.

Když loďce tvých myšlenek plachta se třepí
a hloubky pod tebou temně tě děsí plny hromů,
kéž světlo měsíce po cestě zářivé vede tě domů.

Kéž ti vždy země dá potravu, kéž ti dá světlo svůj jas,
moře pak daruje ladnost vln, a předkové chrání tvůj čas.
Má slova ať vánek k tobě odnese a plášť z nich utká,
plášť chránící žití tvé, plášť neviditelný, milosti lásky plný.