ZAKLÍNADLO pro uvědomení si lásky

Laskavým dotekem.
Pohladit na duši !
Láskou je dovětek.
Co neříkej do uší !
Co nikdo netuší !
Když pohladí tě.
Laskavost do duší !
Slovem - MILUJI TĚ !