ZAKLÍNADLO nemoci pro odvedení nemoci

Zaklínám dobrotu !
Odvádím temnotu !
Světlem sviť !
Na života niť !
Sbírám tvou tmu !
Pro zbytek dnů !
Životem je nyní !
Moc dobrodiní !