POŽEHNÁNÍ (hebrejské) pro meditaci při světle svíčky


Baruch atah Adonai,
Eloheinu melech
ha-olam, 
borei m’orei ha-eish.