Pocit smrti


Někdy máme pocit, že nás cosi těžkého táhne k zemi, zatímco my chceme letět za světlem k nebi. Ano. To je správný pocit, pokud jsme ve svých pocitech zaměřeni jen ven. Být negativistický mnohdy znamená propadnout ponurému fenomenu, který provází téměř každou lidskou bytost. Bát se toho, co je venku i uvnitř nás. A proměna tohoto negativismu v život je úkolem obou členů jakéhokoliv páru. Negativismus je tváří a silou naší vlastní smrti, jenž se pokouší narušit naše vlastní vědomí sounáležitosti se světem. A pokouší se neustále vytvářeným strachem udělat z nás cizince ve vlastním životě. Tento negativismus nás vzdaluje od naší vlastní lásky a vroucnosti. To, co jej může proměnit je světlo naší duše. Necháte-li ji jen v sobě tiše zářit, zbaví vás uvnitř všeho tíživého a bolestivého. Nakonec se to, co jste dosud pokládali za negativní stránku vaší osobnosti stane motorem vaší vnitřní obnovy, kreativity a růstu. Moudrý je ten, kdo ví, v čem spočívá jeho negativismus, ale nepoddává se mu! Skutečnost, jenž se nalézá za naším negativismem je mnohem větší, hlubší a bohatší. A když pracujete na proměně, vstupujete do světla této skutečnosti!

Říká se, že tváří v tvář smrti se objevilo, jaký ten člověk je. Pokud se nebudete každý den potkávat se svým negativismem jako se svou smrtí a nebudete se jej učit každý den přijímat za svůj a udělat z něj svého učitele, pak vás váš vlastní negativismus jednoho dne dovede ke smrti. A to doslova a do písmene. Váš vlastní negativismus vás prostě zabije. Zabije vás, váš vztah, vše, co znáte. Pokud však smrti pohlédnete do tváře a bude vaším každodenním partnerem, stejně jako váš živý lidský partner, přijmete jednou smrt jako celoživotního přítele, s nímž jste se jen potkali na nejhlubší rovině své vlastní přirozenosti. Možná i proto se orgasmu říká "malá smrt". A pokud svůj život budete žít v trvalém orgasmu, v trvalé extázi a vztahu se svou vlastní smrtí, ne ulpívání na ní, pak poznáte to, čemu říkávali starší všech starších = "život věčný". Ponecháte-li častěji než dosud věcem volný průběh, budete ohromeni, jak to prohloubí a obohatí váš vztah a život. Tváří tvář smrti totiž odstoupí vše nepodstatné a umělé, na čem jste možná až dosud lpěli a to, co je skutečné a po čem hluboce toužíte, pak jen přijde a usídlí se natrvalo ve vašem srdci. A odtud vám to nedokáže vzít ani smrt.  MZZ

music: http://youtu.be/VkuFYzS5AxE