EXORCIE duchů - vyzývající ducha k opuštění určitého prostoru silou

Vzývám sílu vody a sílu vzduchu,
dopřejte přání mému sluchu !
Dejte sílu ohně, dejte sílu země,
ať se vaše moc spojí ve mně !
Obracím vás tím ven z kruhu,
proti tomu, co není z mého druhu !
Nestojíme proti tobě !
Chceme pryč říct tvojí zlobě !
Na věčnosti, kam teď jdeš !
Ať zlý duchu zůstaneš !