Modlitba Aboriginů (Austrálie)

Věčná Jednoto,

která nám mlčky denně zpíváš,

která nás učíš skrze nás,

veď mé kroky životem pevně a moudře,

ať kráčeje vnímám vždy tvé učení,

ať vzdávám díky účelu všech věcí.

Pomoz mi všeho dotýkat se s úctou

a vždycky mluvit zpoza očí.

Ať pozoruji, ale nesoudím,

ať nezpůsobím žádnou škodu,

a po mé návštěvě zde

ať zůstane jen hudba a krása.

A až se zas vrátím do věčnosti,

ať je kruh života uzavřený

a spirála vývoje širší.