Cesta nebe

Aniž bychom vyšli ze dveří,
můžeme poznat svět.
Aniž bychom vyhlédli oknem,
můžeme uzřít Cestu nebe.
Čím dále kdo vyjde,
tím menší jeho poznání.
Proto tedy povolaný:
neputuje, a přece poznává,
nerozhlíží se, a přece pojmenovává,
nečiní, a přece dovršuje.

Lao-c´ : Tao-te-t´ing


Žádné komentáře:

Okomentovat