Bolest

 A nielen moja, ma motivovala k týmto riadkom.
Ešte nedávno, čo som sa vrátila z Himalájí, bola dlhodobo mojou vytrvalou priateľkou. Nevítanou. Vedela som prečo. 50kg žieňa by nemalo prekonávať s 25kg batohom a poraneným kolenom z pádu na lyžiach stúpanie z 1800 do 4500 km s arogantným a nezodpovedným sprieVodcom, bez odpovedajúceho odevu a v psychickej nepohode. Bez predchádzajúcej špecifickej prípravy. Aj keď cvičí  a posilňuje. Stalo sa a som múdrejšia. Tak sa chcem s vami podeliť. Nie o tu bolesť , ale o to, čo s ňou.


Chcem upozorniť na skupinu svalov, ktoré si zaslúžia pozornosť, pri cvičení aj masáži, pretože málokto a málokde sa im cielene venuje. Hovorí mi to opäť, moja vlastná skúsenosť.


Jedná sa o prácu ktorú vykonávajú flexory - ohýbače bedrového kĺbu, hlavne bedrovostehenný sval  - iliopsoas.
Z histórie do 90 rokov bola funkcia tohto svalu vraj záhadou. A dokonca bol prijatý akýsi konsenzus, že je na dotyk  - pre masáže nedostupný. Bohu vďaka to tak nie je.
Naše telo je dômyselne skonštruované a  ak vás viac zaujíma anatómia týchto miest nájdete popis tu aj s obrázkami.Tento sval, ktorému chcem venovať pozornosť, tvoria dve časti iliacus a psoas.

 /začiatok psoasu začína na bedrovej chrbtici (T12 – L5), a iliacus na vnútornom okraji bedrových kostí (fossa iliaca), oba sa stretávajú na najzadnejšej časti spodného brucha a pokračujú cez pánevové dno, vonkajšiu časť lonovej kosti na každej strane a klesajú hlboko cez vnútornú stranu hornej časti stehna, kde sa upínajú k vnútornej časti vršku stehennej kosti (trochanter minor)./

Svaly sú kľúčové pre bedrový kĺb, stabilitu a postavenie panvy, tým celej chrbtice a tak celého skeletu človeka. Je to najhlbšie uložený sval v brušnej dutine, je neuveriteľne silný aj vďaka jeho mohutnosti,  je hrubý skoro ako zápästie, vyžaduje to jeho umiestnenie a funkcia páky ktorú vykonáva. Má tendenciu sa skracovať.
Preto je dôležité jeho uvoľnenie prostredníctvom strečingu. V každom športe – beh, chôdza, plávanie, posilňovanie, riadenie auta, pri práci sedavej aj nie, aj pri odpočinku, kedy sa zabalíme do klbôčka alebo vyložíme nohy na stôl, túto skupinu zapájame tak, že vždy koná prácu – sťah.

Sval je pokiaľ si všimneme umiestnený v centre – je súčasťou jadra – core- aj v ťažisku nášho tela ako pri vzpriamenom postoji tak v sede. Pokiaľ sa mu nevenuje cielene patričná pozornosť, skracuje sa  sval štrukturálne. Pozor, tento sval je hlavný pri posilňovaní brušných svalov v sedoch a ľahoch, kedy sme zakliesnený chodidlami o nejakú prekážku, alebo sklapovačkách. Tieto cviky sú z hľadiska ich efektu už dávno vyradené a nespadajú do skupiny bezpečných cvikov!!!! Objavuje sa potom chronická bolesť v kríži, bedrách, neskôr pri tendencii uľavovať si, aj v kolenách, nevyváženosť postoja tak zasahuje krčnú chrbticu, dýchanie a narušuje celkový pocit stability. 


Je to tak silný sval, že môže ovplyvniť náklon panvy a pozíciu chrbtice počas denných aktivít. Keď sa iliopsoas výrazne skráti a stuhne, ťahá panvu do anteriórneho (predného) naklopenia. Pri tomto typu nahnutia, kedy sa horný okraj panvy naklopí dopredu a dole a kostrč (coccyx) sa dvíha hore, sabedrová časť chrbtice väčšinou predpotiahne. (pozn. v angl. Swayback).

Ďalšiu neplechu možno poznáte z obrázka z vyklenutia brušnej dutiny vplyvom nadváhy.Toto, pôsobí bolesť. Pokiaľ jediná vec, ktorá vám uľaví od nej je , že si v ľahu na chrbte pritiahnete kolena k hrudníku ste doma. Tak je veľké percento vašej váhy kladené na malé kĺbne plôšky zadnej strany stavcov, miesto na platničky a pevné telo stavcov (najširšia časť), kde má správne byť. Príliš mnoho váhy a stlačovanie na plôškach spôsobuje opotrebovanie a narušenie chrupavky chrániacu kosť, čo môže viesť k bolestivej osteoartritíde. Pokiaľ sa k tomu pridá nevyvážená strava a stres poškodenie sa dostaví  rýchlejšie. 
 Uvoľnenie týchto svalov môže pomôcť zmierniť rad fyzických symptómov bolestí chrbta, bedier, nôh vrátane kolien, zlé držanie tela, menštruačné kŕče, ťažkosti so spánkom, poklesnutú alebo inak naklonenú maternicu aj nesprávne  rotácie nôh.


 Vedeckí experti mali problémy určiť presne aký je účel psoasu. U zvierat, je známy ako "sviečková". Pretože je to „iba sval“, ktorým sa pohybuje voči sebe panva a je primárne zodpovedný za plynulú chôdzu, tiež pomáha v ohýbaní a otáčaní stehna a panvy. 

Pocitovo, uvoľnenie môže tiež pomôcť, aj so zmiernením nejakého emocionálneho obmedzenia pre stále prítomné hlboké obavy a traumu.
Psoas, je tak prvý sval ktorý sa kontrahuje a ako posledný sa uvoľní počas signálu "Bojuj alebo uteč" čo je reakcia na strach alebo iný stres. Pri konfrontácii s prekvapením, v nebezpečnej situácii sa sval pripravuje na výbuch k boji alebo behu v najväčšej rýchlosti, alebo hru na „mŕtveho chrobáka“ – reflex chrbtice známy fetálnou polohou.
 Pretože psoas je hlboký - a dôkladne chránený - sval, je to ideálne miesto pre telo k ukladaniu hlboko zakorenených emócií. Niekedy sa stretávame s ťažkosťami alebo traumou, s ktorou nie sme schopní sa vysporiadať v danom čase. Hormóny a ďalšie biologické neurotransmitery vyplavené signálom z mozgu, keď máme bojovať alebo utekať, sú často dlhodobo uložené a zachované v najhlbších vrstvách svalov a šliach nášho tela. Počas cvičenia alebo masáže, predĺžením svalu, telo reaguje zvýšeným krvným obehom, zlepšuje sa lymfatická funkcia (eliminujú sa toxíny) a znižuje stres. Povzbudený prietok krvi smerom k srdcu si vyžaduje zvýšený prísun kyslíka. Pri manipulácii so svalmi a inými tkanivami, sa uvoľňuje do krvného riečišťa veľa toxínov. Potom, ak necháme svaly relaxovať, bohato okysličená krv poskytne výživu týmto tkanivám, ktoré boli inak zúžené. Každá z týchto výhod spája vytvorenie podmienok v tele, ktoré môžu pomôcť obnoviť zdravie poškodeného tkaniva a zvýšiť rozsah pohybu (aj emócie).

Tu sú niektoré reakcie, ktoré potvrdzujú vyššie uvedené:

„Raz ma môj inštruktor naviedol pozíciou ku kontaktu s mojim iliopsoasoms. Cítil som náhle nutkanie sa dostať preč, potom mi ukázal ako dýchať aby došlo k uvoľneniu a po predýchaní  cez to som nakoniec zažil silné fyzické a psychické uvoľnenie. Ako slide-show, sa mi vynárali obrazy a konkrétne momenty (predovšetkým počas môjho detstva) blysli sa ako blesk pri fotografii v mojej mysli a oku. V tú chvíľu, aj keď obrázky boli znepokojujúce a desivé, no nie tak desivé a mätúce--ako to bolo, keď som bol dieťa. Skôr to bolo ako film z archívu uložený kdesi hlboko vo vnútri v zabudnutiu. Fyzicky, po zákroku, cítil som sa vyšší a mal som euforický pocit akoby bez tiaže. Bolo to veľmi podobné ako akékoľvek skvelé masáže, ale účinky mali dlhodobé trvanie.“

„Ako som bol na stole, vedomý si toho, že som v bezpečí a odbornej starostlivosti, zažil som túto hlboko fyziologické reakciu počas psoas uvoľnenia.  Pripomenul som si okolnosti, ktoré boli, ako dieťa, mimo mojej kontroly. Bol som v podstate bezmocný a neistí, ako sa vysporiadať so situáciou. Keď som požiadal o pomoc, sa zdalo, že to len prináša ďalšie problémy. Takže som rezignoval. Hral som mŕtveho. Mal som zaťaté zuby a čakal, až to prejde.

Po manipulácii a uvoľnení, cítil som sa viac vedomý si seba ako inokedy. Uvedomil som si, ako som zvnútorňoval väčšinu svojho života do seba. Emočné prekážky, ktoré boli postavené na mojej fyziológii boli v troskách v tomto okamihu. Bol som voľný. Bolo to akoby som sa mohol posunúť vpred a zanechať tieto prekážky v prachu.Od tej doby som zažil väčší pokoj a väčší zmysel pre seba-uvedomenie. Mám pocit, že mám lepšie pochopenie ako mi skúsenosti môjho raného detstva pomohli formovať môj život. Začal som si lepšie rozumieť, aj tomu ako moje vzťahy boli realizované na základe týchto prekážok. Našiel som silu ako lepšie reagovať v situáciách zahŕňajúcich stres. Ešte dôležitejšie je, že som si uvedomil, že už nie som malé dieťa, ktoré bolo tak zle vybavené vysporiadať so svojou situáciou. Že chcem rásť a dospievať v čase života učením sa k skúsenosti, múdrosi a schopnostiam.“

Cvikmi a masážou tak možno priniesť úľavu osobe nielen vo fyzickej bolestiale tiežpomáhajú uľahčiť samotné emocionálne záťažektoré nesúMožno to býva ten pocitbeztiažektorý človek  potom cíti. 

/Nezabudnite, že najskôr je potrebné sval zahriať a uvedomiť si ho, ak ho chcete cvičením účinne uvoľniť./

Tu uvádzam len pár príkladov 

k masáži:

k cvikom:

Nech nás po svete chodí viac usmievavých aj šťastnejších.

Žádné komentáře:

Okomentovat