PROMĚNA

scéna z filmu The Shift - Proměna

Asi před 20 lety jedna spirituální učitelka řekla: "Ty to máš dobré, máš tady Zemi." Pochopení přijde o mnoho let později. Mnoho esoterickými a spirituálními spisy a osobními výpovědmi hledajících se jako červená nit táhne touha po dosažení něčeho vyššího, touha po duchu a po překonání lidské omezenosti v těle. Nejen v křesťanském myšlení, ale např. i v islámu lze najít názor, že duch je vyšší, a tím i cennější než tělo. Poznala jsem mnoho lidí, kteří jsou přáním, i když mnohdy nevědomým: PRYČ ODSUD!!! Pryč z těla, které je mi tak těsné! Pryč ze Země, která jako by mohla za mou omezenost, za prožitá lidská ponížení! Nikdo z těch lidí by tu však nebyl, kdyby se jejich duše nerozhodly, že se v této době inkarnují, aby jako lidé byly součástí, právě probíhajícího procesu proměny.

Hodně se mluví o "vzestupu", o osvícení, střídání dimenzí, Kristově vědomí nebo o proměně Země. O co však ve skutečnosti jde. nejde o to utéci do jiných, možná lepších světů (pro vyvolené v komfortních kosmických lodích), nýbrž o rozvinutí toho, co ve skutečnosti jsme: MNOHAROZMĚRNÉ BYTOSTI V LIDSKÉM TĚLE. Jde o naše úplné zabydlení se v lidství a o to, abychom žili spiritualitu ve všedním dni, abychom dokázali "snést nebe na zemi". To předpokládá, abychom - dobře uzemněni a ukotvení ve svém fyzickém těle - vždy znovu bezvýhradně přitakávali naši lidské existenci a Zemi, jež nás nosí a živí. Být uzemněný znamená, že jsme ve spojení se všemi svými čakrami a že jsme schopni nechat celým tělem proudit světelnou energii. Vždyť tělo země prochází samo proměnou.

Archaičtí lidé žili v jednotě s přírodou, tak jako žijí malé děti se svojí matkou. Vývoj lidského vědomí až k vědomí Já byl spojen se zkušeností oddělení, prabolesti, kterou Bible nazývá vyhnáním z ráje. Překotný vývoj levé hemisféry, tedy lineárního a vědeckého myšlení, nám sice nadělil neuvěřitelné množství vědomostí a informací, včetně technických schopností, ale přivedl nás na okraj propasti. V souladu s tím byla Velká Bohyně nahrazena abstraktním, neuchopitelným mužským bohem. A obraz hašteřivého, pomstychtivého a monoteistického boha setrvale určuje naši společnost. "Podmaňte si zemi - nebudeš mít jiného boha kromě mě - oko za oko, zub za zub"... Podle ovoce poznáme je. Ježíš a jeho následovníci zůstali v mnohém nepochopeni. Neuctivé a pohrdavé zacházení s láskou, a to i s láskou k Zemi vede k narůstající chudobě ducha, ne jen ekonomické. Známe jen jedno. Zisk a udržení moci.

Často jsem svědkem toho, že touha po spojení se Zemí, bývá silnější u žen. No, ženy už nemají co ztratit. V žádném náboženství jim není vyhrazeno rovnocenné místo a touha po společenství v němž smí žena být ženou a zcela člověkem, je pak přivádí k rituálům na zvláštních místech v příslušných ročních obdobích. A tak pomalu všichni odcházíme pryč od abstraktních představ, když pod nohama máme živoucí celek jenže žije a dýchá s námi. Možná je právě on symbolem toho, co tak hledáme. Života v harmonii. Harmonii se zemí, mezi pohlavími, mezi národy, mezi náboženstvími, mezi rasami. Se vzájemnou úctou, když víme, že je vše spojeno se vším.

Pokud se vše mění a my jdeme od hrubého k jemnému, pak bychom my jako odpovědní hospodáři měli pracovat především se svými stíny. A nevytěsňovat je mimo náš dosah ven, kde je odevzdáváme naší zemi. Uvědomovat si své části a s láskou je přijímat v sobě. Spojíme-li svou vůli se svou srdeční silou, možná zjistíme, že temné stíny, které se díky nám nacházejí v emocionálním a mentálním těle země, mohou být transformovány. Naše lidské spolupůsobení, most našeho srdce, od srdce k srdci jsou pro onu proměnu nezbytné. Všechny ty stíny byly totiž vytvořeny námi lidmi. Myšlenkový a citový odpad, který jsme vypustily, obklopuje naši zemi jako špinavý obal. A nám teď zbývá jen cesta s pomocí soucitu, odpuštění a bezvýhradného nerozdělujícího přijetí sebe sama. Cesta Hieros gamos. Posvátného sňatku. A tím zázračným místem uskutečňování této proměny jsou lidská srdce.

Neptejte se mě: "Jak"? Já vám řeknu jen JAKKOLIV! Ptejte se svého srdce.Michal Zdeněk Zachar na motivy Nanda Thekla Kolbeck - Návrat Bohyně