ZAKLÍNADLO pro zbavení se zla

Zaklínám Tě ohněm,
vodou, vzduchem a zemí. 
Síly Světa volám Vás 
na pomoc, ozvěte se mi. 
Vše zlé, co ubližuje mi,
ať vrátí se nazpět zemi. 
Co špatné potkává mě,
nechť zde odejme mi.
A tak se staň!