Láska je investice

Láska je možná slepá, protože není tím, kdo by určoval naše kroky. Nepotřebuje to vidět. To zvládneme my sami. My určujeme její běh. A ona to vnímá díky našemu srdci. Tedy pokud své kroky řídíme srdcem. Jistě, a teď všichni najednou - no jak jinak, JÁ přeci jinak ani nefunguji tststs...

A protože nás nikdo nenaučil lásku dávat a ani nás neučil ji přijímat, máme právě v tomhle s láskou problém. To jsou ale jen dvě strany jedné mince. Ale obě jsou platné. Nás naučili většinou jenom dávat. Jenomže stejně tak se musíme učit i přijímat. Většina lidí žije v bludu, že láska je tou, která dává všem stejně. Hmm, asi největší omyl v dějinách lidstva. Zapomínáme totiž na to, že jedna věc je romantický pocit a druhá je naše existence = hmotná realita. A my lidé žijeme ve hmotě a láska se taky projevuje skrze hmotu. A nejde vůbec o to, JAK se projevuje. To zajímá vždy jen ty z nás, kteří se v prvé řadě starají o divadlo života v jeho FORMĚ. Jestli jako drama, thriller, komedie nebo tragedie, atp. Ale vždy jde a půjde taky i o to, PROČ se máme zrovna takto projevovat. Co je ZA tím, kterým konkretním projevem lásky. Co bylo, je a bude tudíž OBSAHEM našeho divadla. A to je to, co nejde zevšeobecnit do větičky: "láska dává všem stejně". NE - nedává a ani nemůže!!! To bysme museli být úplně všichni úplně stejní. A jako jsme jako jednotlivci rozdílní, je rozdílná i naše láska.To je jenom naše nechuť přijmout odpovědnost se s láskou dívat na každý náš krok a každý den našeho života jinak. Nově. Ne na základě minulých zkušeností a ani na základě očekávání romantizujících představ. Znovu a znovu vnímat život s láskou nově každou vteřinu našeho života. PROČ tedy můžeme brát lásku jako investici? Láska totiž není slepá k investicím, které uděláme našim SRDCEM. Děláme je pro sebe a tím i pro ty druhé. Zároveň. V dobré víře. 

Michal Zdeněk Zachar 

PS: pro ty co mají problém se slovem INVESTICE. IN - VESTIO je z latiny. IN znamená předložku určující směr = DO. VESTIA = Vesta je dcera boha Jupitera a bohyně Juno, sestra boha války Marta, boha ohně Vulcana a bohyně Eileithye. Vesta je v římské mytologii bohyní rodinného krbu, okolo něhož se soustřeďoval život celé rodiny. Krb se stával zárukou a symbolem trvalého usídlení rodiny. Vesta ochraňovala i oheň v krbu, který nesměl nikdy vyhasnout. Římané ztotožnili Vestu s řeckou bohyní Hestií. Bohyně Vesta ochraňovala i obec a stát, které představovaly v přeneseném smyslu velkou rodinu. Posvátný oheň střežily kněžky bohyně, vestálky. V Římě měla Vesta chrám na Foru; v něm se obnovoval posvátný oheň vždy prvého března každého roku. V chrámě nebyla socha bohyně, bohyni představoval posvátný oheň. Dne 9. června slavili římští pekaři a mlynáři Vestalie, při nichž se obětovaly pokrmy a chleby. Ve vnitřní svatyni bohyně bylo uloženo palladium a jiné posvátné symboly. Do této svatyně nesměl vstoupit nikdy žádný muž. IN - VESTICE je v přeneseném slova smyslu uložení něčeho hodnotného do rodinného krbu, do rodiny, do obce, do státu, do lidstva jako celku. Neošklíbejme se nad slovy aniž chceme vlastně poznat jejich pravý význam a hodnotu. Láska je investice vašich hodnot vložených do vašeho srdce. S láskou. MZ