ZAKLÍNADLO pro vidění budoucnosti

Ohni žhnoucí.
V tance víru.
Probuď ve mně!
Spící sílu.
Probuď ve mně jasnozření.
Kéž spatřím, co vidět není.
V záři ohně.
Nové cesty.
Kéž patří!
To, co nespí.